اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانهاس ام اس

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه را در ادامه ببینید :

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه را در ادامه ببینید : اگر خاطره های خوب می مانند پس آسوده خاطرباش
که همیشه در خاطرم می مانی !

اس ام اس خاطرات عاشقانه

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند دیروز یکبار
دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !

اس ام اس خاطرات غمگین

ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها که یادم
بماند که یادم نماند این روزها …

اس ام اس خاطرات غمگین

ما خاطره ها را می سازیم و خاطره ها ما را
ویران می کنند …

اس ام اس خاطرات غمگین

وقتی نخواستنت… آروم بکش کنار … غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره
است اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی …
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …

اس ام اس خاطرات غمگین

تو خیسِ بارانی اما من مثل
اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

اس ام اس خاطرات عاشقانه

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا
در قلب آدم فرو می رود !

اس ام اس خاطرات غمگین

گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند که انگار خدا در
زمین کنار توست …

اس ام اس خاطرات غمگین

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …

اس ام اس خاطرات غمگین

تمام خاطراتمان را مرور کرده
ام زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام فقط دعایم کن که
در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !

اس ام اس خاطرات غمگین

روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان
نمیکند …

اس ام اس خاطرات غمگین

تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت”
شد !

اس ام اس خاطرات غمگین

عشق هیچگاه نمی میرد تنها از لبخند به اشک از اشک به خاطره و از خاطره
به لبخند تغییر ماهیت میدهد !

اس ام اس خاطرات غمگین

وقتى حالت خوب نیست خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …

اس ام اس خاطرات غمگین عاشقانه

تقصیر از من است آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت
یا خاطره هایت !!!

اس ام اس خاطرات غمگین عاشقانه

می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم ! از پهن شدن بر بند
خاطرات بیزارم …

اس ام اس خاطرات غمگین عاشقانه

چه بیهوده اختراع شد سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال
اینها ! وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد زمین گیرت کند تو را به گریه بیندازد خونت
را به جوش آورد و …

اس ام اس خاطرات غمگین عاشقانه

قرار بگذار هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد چمدان
خاطره ها را هم خواهم آورد …

اس ام اس خاطرات غمگین عاشقانه

قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم قبل از اینکه بروی هم
… اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب
می بینم ! خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!

اس ام اس اس خاطرات غمگین عاشقانه

دیگر خاطرت عزیز
نیست ولی خاطراتت …

اس ام اس خاطرات عاشقانه

کاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا
خاکسترش را باد ببرد !

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

اس ام اس خاطرات عاشقانه

تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !

اس ام اس خاطرات عاشقانه

اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !

اس ام اس خاطرات عاشقانه

من خاطرت را می خواستم
نه خاطره ات را و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …

اس ام اس خاطرات عاشقانه

وقتی می روی تمام چیزهای عادی یادگاری می شوند حساس می شوند تَرَک برمی دارند بر
مبل نمی شود نشست که تو آنجا نشسته بودی هوا را نمی شود نفس کشید که عطر تو آنجا مانده
است وقتی نیستی همه چیز تو را یادآوری می کند تو را و نبودنت را حالا میدانی چرا همه چیز
یادم مانده ؟

تاریخ بروزرسانی : 2017-02-13 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو