گرانی کاذب

گرانی کاذبداستان

جام جم: یک خبر اگر در مملکت بوده ، یقینا هیچ دخلی به تومی تو و ایضا سیب زمینی نداشته بلکه رعیت حاضر است سنگ به شکم ببندد ، لکن فریب این گرانی کاذب را نخورد و این گرانی کاذب بد چیزی بوده ، با نوع واقعی اش هیچ توفیری نداشته همان است فقط ، […]

جام جم: یک خبر اگر در مملکت بوده ، یقینا هیچ دخلی به تومی تو و ایضا سیب زمینی نداشته
بلکه رعیت حاضر است سنگ به شکم ببندد ، لکن فریب این گرانی کاذب را نخورد و این گرانی کاذب
بد چیزی بوده ، با نوع واقعی اش هیچ توفیری نداشته همان است فقط ، یکی اش پدر صاحب بچه
را درمی آورد و یکی دیگر اجداد صاحب بچه را جلوی چشمش آورده ، آدم رب و ربش را یاد
می کند.
لکن این ملت ، این قدری که به گرانی کاذب مبتلا شده ، به گرانی واقعی مبتلا نشده ، جای
شکرش باقی است و اینها همه را باید ممنون مسوولان بود که یک چیزهایی به ما می فرمایند بلکه پرده
از اسراری برمی دارند که تاکنون هیچ احدی نگفته و هیچ احدی راز آن را برملا نکرده.
مثل همین تومی تو که ملت فکر می کردند یک گوجه ناقابل است ، لکن معلوم شد که یک کالای
لوکس بوده…
اما این یک خبر اگر بوده ، همین بوده که مقرر شده امشب میرزا مرتضی خان حیدری شخصا یک پروگرام
چالشی برای کانال دویم تلفزیون پروداکت نماید، در آنجا شخص میرزا دکتور محمودخان را مهمان کرده ، مقرر شده ،
کلی چالش بنمایند و ملت تماشا کنند ، به جای برنامه شبانه بلکه آن را ادامه داده ، هر شب
ملت بنشینند ، ببینند…
تاریخ بروزرسانی : 2007-01-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد