همسر عصبانی سقراط !

همسر عصبانی سقراط ! داستان

سقراط از حکمای یونان همسری بداخلاق داشت.روزی آن زن نشسته با نهایت بدخویی مشغول لباس شستن بود و در حین کار به سقراط دشنام می داد.حکیم از طریق حکمت، مروت و بردباری دم برنمی آورد و سکوت اختیار کرده بود. آرامش سقراط خشم همسرش را بیشتر می کرد به حدی که تشت را که پر […]

سقراط از حکمای یونان همسری بداخلاق داشت.
روزی آن زن نشسته با نهایت بدخویی مشغول لباس شستن بود و در حین کار به سقراط دشنام می داد.
حکیم از طریق حکمت، مروت و بردباری دم برنمی آورد و سکوت اختیار کرده بود.

آرامش سقراط خشم همسرش را بیشتر می کرد به حدی که تشت را که پر از کف صابون بود بر
سر و روی سقراط ریخت.
ولی سقراط همچنان خونسرد بود.
حاضران به حکیم اعتراض کردند که این مقدار تحمل بی موقع از شما پسندیده نیست.

سقراط با لبخند گفت: حق با شماست.
اما اثر غرش رعد و جهیدن برق، آمدن برف و باران است!!!

نمکستان

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2014-07-25 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :