نتیجه اخلاقی: کسی بهتر می خندد که دیرتر بخندد

نتیجه اخلاقی: کسی بهتر می خندد که دیرتر بخنددداستان

خنده یک مطلب جدی است پیش پرده یک فیلم کمدی را در جنگل نشان می دادند.یکی از حیوانات زد زیر خنده.شیر با عصبانیت گفت: – مگه کوری؟ تا خنده شیر و ندیدی چه حقی داری بخندی؟ چند لحظه بعد یکی دیگر از حیوانات خنده اش گرفت.شیر سرش داد زد: – مگه کری؟ تا صدای خنده […]

خنده یک مطلب جدی است پیش پرده یک فیلم کمدی را در جنگل نشان می دادند.
یکی از حیوانات زد زیر خنده.
شیر با عصبانیت گفت: – مگه کوری؟ تا خنده شیر و ندیدی چه حقی داری بخندی؟ چند لحظه بعد یکی
دیگر از حیوانات خنده اش گرفت.
شیر سرش داد زد: – مگه کری؟ تا صدای خنده شیر بلند نشه حق نداری بخندی.
بالاخره خود شیر هم خنده اش گرفت.
وقتی شیر خندید روباه زد زیر خنده.
شیر گفت: تو خوب می خندی، چون شم فکاهی داری.
نتیجه اخلاقی: کسی بهتر می خندد که دیرتر بخندد.
مارک آزوف‎/ ولادیمیر تیخوینسکی
تاریخ بروزرسانی : 2006-07-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو