ماهیگیر خوش شانس

ماهیگیر خوش شانسداستان

هموطن-علی رغم این که مجسمه فاقد سر، یک دست و یک پا است ولی با این حال همچنان اثر ارزشمندی تلقی می‌شود.در حوالی جزیره کیتنوس در دریای اژه، مجسمه برنزی ۲۴۰۰ ساله به تور یک ماهیگیر خوش شانس یونانی افتاد.علی رغم این که مجسمه فاقد سر، یک دست و یک پا است ولی با این […]

هموطن-علی رغم این که مجسمه فاقد سر، یک دست و یک پا است ولی با این حال همچنان اثر ارزشمندی
تلقی می‌شود.در حوالی جزیره کیتنوس در دریای اژه، مجسمه برنزی ۲۴۰۰ ساله به تور یک ماهیگیر خوش شانس یونانی افتاد.
علی رغم این که مجسمه فاقد سر، یک دست و یک پا است ولی با این حال همچنان اثر ارزشمندی
تلقی می‌شود.
عریان بودن این پیکره و فرم آن که نشان دهنده نوعی حرکت است و همچنین توجه خاص به جزئیات آناتومی
بدن این پیکره، کارشناسان را متقاعد کرده است که این مجسمه به یک ورزشکار جوان یونانی تعلق دارد.
این مجسمه حدود ۷۵ کیلوگرم وزن و ۱۵۰ سانتیمتر طول دارد.
تاریخ بروزرسانی : 2006-12-11 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو