ریشه ی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت!

ریشه ی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت!داستان

ضرب المثل ها و عبارات زیادی وجود دارند که همین مفهوم رو دارند ولی شاید هیچ ضرب المثلی به اندازه این ضرب المثل به عبارت بالا نزدیک نباشهخدا روزی رسان است ولی یک سرفه ای هم باید کردشخص ساده لوحی مکرر شنیده بود خداوند متعال ضامن رزق و روزی بندگان است .بهمین خاطر به این […]

ضرب المثل ها و عبارات زیادی وجود دارند که همین مفهوم رو دارند ولی شاید هیچ ضرب المثلی به اندازه
این ضرب المثل به عبارت بالا نزدیک نباشهخدا روزی رسان است ولی یک سرفه ای هم باید کردشخص ساده لوحی
مکرر شنیده بود خداوند متعال ضامن رزق و روزی بندگان است .
بهمین خاطر به این فکر افتاد که به گوشه مسجدی برود و مشغول عبادت شود و از خداوند روزی خود
را بگیرد .

به همین قصد یکروز صبح به مسجد رفت و مشغول عبادت شد.
همینکه ظهر رسید از خداون طلب ناهار کرد ولی هرچه به انتظار نشست برایش ناهار نرسید تا اینکه شام شد
و او باز از خدا طلب خوراکی برای شام کرد و چشم براه ماند.چند ساعتی از شب گذشته بود که
درویشی وارد مسجد شد در پای ستونی نشست ، شمعی روشن کرد و از کیسه خود غذایی بیرون آورد و
شروع به خوردن کرد.
مردک که از صبح با شکم گرسنه از خدا طلب روزی کرده بود و در تاریکی چشم به غذا خوردن
درویش دوخته بود ، دید درویش نیمی از غذای خود را خورد و عنقریب نیم دیگر را هم خواهد خورد
.
مردک بی اختیار سرفه ای کرد و درویش که صدای سرفه را شنید گفت : هر که هستی بفرما پیش.
مرد بینوا که از گرسنگی داشت میلرزید پیش آمد و مشغول خوردن شد .
وقتی سیر شد ، درویش شرح حالش را پرسید و آنمرد هم حکایت خود را تعریف کرد.

درویش به آن مرد گفت : فکر کن تو اگر سرفه نکرده بودی من از کجا میدانستم تو در مسجد
هستی تا به تو تعارف کنم و تو هم به روزی خودت برسی ؟ شکی نیست که خدا روزی رسان
است ولی یک سرفه ای هم باید کرد.

yaremehraban11.blogfa.com

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2014-05-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :