روز خواستگاری!

روز خواستگاری! داستان

مادر داماد :یه کبریت بیارین بی زحمت!خانواده عروس : کبریت ؟! کبریت برای چی!؟مادر داماد : والا پسرم می خواست سیگار بکشه…خانواده عروس : پس داماد سیگاریه….!؟مادر داماد : سیگاری که نه..والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه…خانواده عروس : پس الکلی هم هست..!؟مادر داماد : الکلی که نه… والا قمار بازی […]

مادر داماد :یه کبریت بیارین بی زحمت!خانواده عروس : کبریت ؟! کبریت برای چی!؟مادر داماد : والا پسرم می خواست
سیگار بکشه…خانواده عروس : پس داماد سیگاریه….!؟مادر داماد : سیگاری که نه..
والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه…خانواده عروس : پس الکلی هم هست..
!؟مادر داماد : الکلی که نه… والا قمار بازی کرده و باخته ! ما هم مشروب دادیم بهش که یادش
برهخانواده عروس : پس قمارم بازی می کنه…!؟مادر داماد : آره… دوستاش توی زندان بهش یاد دادن…خانواده عروس : پس
زندانم بوده…!؟مادر داماد : زندان که نه… والا معتاد بوده ، گرفتنش یه کمی بازداشتش کردن…خانواده عروس : پس معتادم
بوده…!؟مادر داماد : آره… معتاد بود ، بعد زنش لوش داد…خانواده ی عروس : زنش !!!؟؟؟

نتیجه اخلاقی :
همیشه موقع خواستگاری رفتن کبریت همراهتون داشته باشین!

نمکستان

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2014-08-06 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :