دماغ امریکایی یک میلیون تومان

دماغ امریکایی یک میلیون تومانداستان

هموطن-دکتر بابک زمانی- دیگر همه می دانند که امار عمل های جراحی بینی در کشور ما یکی از بالاترین امار های دنیاست و حالا سایر اعمال جراحی زیبایی نیز در کشور امار روز افزونی می یابند.هر روزنامه یا هر سایتی را که باز کنید تبلیغات مختلف برای انواع این عمل ها را مشاهده می کنید […]

هموطن-دکتر بابک زمانی- دیگر همه می دانند که امار عمل های جراحی بینی در کشور ما یکی از بالاترین امار
های دنیاست و حالا سایر اعمال جراحی زیبایی نیز در کشور امار روز افزونی می یابند.
هر روزنامه یا هر سایتی را که باز کنید تبلیغات مختلف برای انواع این عمل ها را مشاهده می کنید
.
و حالا دیگر کار این عمل ها از صفحه اگهی ها به صفحه حوادث نیز امتداد پیدا کرده.
انقدر تعداد این عمل ها و بیمارستان ها و دی کلینیک هایی که این عمل ها را انجام می دهند
زیاد شده که حوادث و عوارض ناشی از این عمل ها خود رقم قابل توجهی از حوادث شهری را تشکیل
می دهد .
اینکه استقبال روز افزون به سوی این عمل ها بخصوص عمل بینی چه علتی دارد تا حدود زیادی روشن است
و سابقا نیز به ان پرداخته شده و من به این بحث وارد نخواهم شد .
اما در این ارتباط نکات چندی مغفول مانده که سعی می کنم ان را بشکافم .
البته در بسیاری از کشور های اروپایی و امریکایی هم امروزه اعمال چراحی زیبایی طرفداران زیادی دارد – البته سوای
عمل بینی – و اساسا هم هیچ اشکالی در دخالت پزشکان در زیباتر کردن افراد وجود ندارد –حتی اگر مفهوم
زیبایی هم بسیار سطحی و نازل و موقتی باشد! اما واقعیت این است که خدمات پزشکی در کشور ما با
خدمات پزشکی در کشور های اروپایی و امریکایی قابل مقایسه نیست .
خدمات پزشکی در کشور ما به گونه ای کاملا نامتوازن و بی حساب و کتاب پیشرفت کرده است .
دربرخی موارد ما بسیاری از ابتدایی ترین مسائل پزشکی را نداریم و در کنار ان در ” در حالیکه سبد
مخارج بهداشت و درمان در بودجه های جاری دولت رقم مهمی نیست و همان هم به صورتی اقتصادی صورت نمی
گیرد.
بخش بسیار مهمی از این هزینه ها به مصارفی میرسد که حداقل میتوان گفت اولویت مهمی ندارند ….
” یک رشته دیگر پیشرفته ترین امکانات را داریم .
در حالیکه سبد مخارج بهداشت و درمان در بودجه های جاری دولت رقم مهمی نیست و همان هم به صورتی
اقتصادی صورت نمی گیرد.
بخش بسیار مهمی از این هزینه ها به مصارفی میرسد که حداقل میتوان گفت اولویت مهمی ندارند .
اینکه دستمزد بیمارستان و جراح را خود بیماران می پردازند نه دولت چندان تفاوتی در قضیه ایجاد نمی کند.
در هر حال این هزینه ایست که توسط کل کشور پرداخت می گردد .
استقبال بسیاری از پزشکان به سوی اعمال جراحی زیبایی و در آمد حاصل از این عمل ها نوعی رکود در
سایر رشته های پزشکی پدید می آورد.
وقتی که با معالجه مردم نمی توانی زندگی خود را بگذرانی ولی با زیبا کردنتعداد کمی از مردم می توانی
در آمد سرشاری داشته باشی بدیهی است که کدام را انتخاب می کنی ؟ در حال حاضر بسیاری از پزشکان
جوان بیکارند.
این بیکاری به این معنی نیست که ایشان مازاد بر احتیاج هستند و کشور ما نیازی به آنها ندارد بلکه
به این معنی است که سیستم درمانی کشور ما با تمام نواقصی که دارد به دلیل برآورد کم تعرفه ها
و هزینه های درمان توانایی جذب ایشان را ندارد .
بی تردید اگر معیار های کنونی درمانی در دنیا را در نظر بگیریم یعنی اگر تمام بیماران با استاندارد های
مدرن مورد مداوا قرار بگیرند و در مورد ایشان تحقیقات هم انچام شود شاید بیش از دو برابر همین پزشکان
بیکار به پزشک احتیاج داشته باشیم .
حالا در نظر بگیرید که در همین اوضاع بخش مهمی از امکانات پزشکی کشور ما یعنی همان بخشی که کار
دارد و کار می کند صرف تغییر شکل بینی میشود .
در حالی که حتی یک واحد سکته مغزی در کشور ما وجود ندارد در حالیکه در کشور ما هنوز حتی
یک مرکز برای نوتوانی بیماران سکته مغزی وجود ندارد و دهه های آخر عمر بسیاری از این بیماران با رنج
فراوان سپری میشود در حالیکه بسیاری از تصادفات مرگبار جاده ها به دلیل صرع و اختلالات خواب هستند حتی یک
مرکز تخصصی برای تشخیص و مداوای مصروعین به روش های مدرن داروئی و جراحی و حتی یک کلینیک خواب برای
تشخیص و مداوای مبتلایان به اختلالات خواب وجود ندارد.
در حالیکه میزان مقالات علمی ما در کنگره ها و مجلات بین المللی در میان پایین ترین کشور هاست –
البته به استثنای متخصصین زیبائی بخصوص جراحی بینی که در همه کنگره های بین المللی میداندار اصلی هستند – و
بسیاری مشکلات دیگر بخش مهمی از امکانات کشور از وقت متخصصین جراحی که ارزش اقتصادی سال های تحصیل نیز در
ساعت کاری انان مستتر است تا وقت اتاق های عمل و امکانات هتلی بیمارستان ها به این اعمال اختصاص می
یابند .
داستان به همین جا تمام نمی شود .
در حالیکه دولت برای کلیه اعمال درمانی تعرفه های ثابتی دارد ” حال انکه در جریان یک ویزیت پزشکی باید
تصمیمات مهمی گرفته شود که در صورت خطا صدمات جبران ناپذیری به بار آورد ….
” و بخصوص بر ویزیت یعنی بر ان چیزی که باید در ازائ یک معاینه پزشکی پرداخت شود نظارت مستمری
دارد- و هر ساله رقمی را برای ان تصویب می کند که فقط یک یا دو دهم ویزیت در فقیر
ترین کشور های جهان یعنی افغانستان و بنگلادش می باشد مثلا ویزیت پزشک عمومی را هم چنان ۱۲۰۰ تومان! تعیین
کرده – .
در مورد جراحی های زیبایی اساسا تعرفه جایی ندارد و نرخ بر مبنای اقتصاد بازار تعیین می گردد که در
برخی موارد مبلغ دریافتی از بسیاری از کشور های پیشرفته هم بیشتر است .
حال انکه در جریان یک ویزیت پزشکی باید تصمیمات مهمی گرفته شود که در صورت خطا صدمات جبران ناپذیری به
بار آورد .
در همه جای دنیا ویزیت پزشکی بخصوص در شرایط غیر اورژانس به صورت مشروح انجام و ثبت می گردد و
مثل یک رادیو گرافی یا ازمایش گزارش میشود .
و چنین ویزیتی نرخی برابر با یکی از گرانترین ازمایشات دارد .
بدیهی است چنین سیستمی برای فعالیت های آموزشی و درمانی بسیار خطرناک است اینجا دیگر مقایسه بین در امد در
سایر رشته ها و پزشکی نیست بلکه مقایسه ای در بین رشته های درمانی و رشته های زیبایی است و
البته بی عدالتی ناشی از عدم مدیریت درمان به همین جا خاتمه نمی یابد اختلاف فاحش بین تعرفه های داخلی
و جراحی اختلاف خطر ناک بین درامد کلیه متخصصین با پزشکان عمومی و تفاوت نجومی بین در امد های خصوصی
و درامد های دولتی – اموزشی جنبه های دیگری هستند که فعلا به ان ها نمی پردازیم .
اما یکی از مهم ترین کارهایی که برای کاهش استقبال پزشکان به این رشته ها وجود دارد اصلاح سیستم اقتصادی
در سایر بخش های پزشکی است وگرنه بخش مهمی از دانشمندان کشور جراحان بسیار خبره از ابتدا حرفه پزشکی را
به قصد مشاطه گری برنگیزیدند سیستم اجتماعی موجود ایشان را به این سو سوق داد .
در هر حال بعد از معماری و برپاداشتن یک سیستم بهداشتی در مانی مناسب – مثل کشور های پیشرفته –
اشتغال پزشکان هم به فن زیبایی هیچ اشکال منطقی نخواهد داشت.
اما در مورد عوارض این اعمال که اخیرا به وفور مشاهده می کنیم .
ابتدا باید گفت اعمال جراحی یعنی اعمالی که در حین ان بیمار بیهوش می شود و جراحی ای صورت می
گیرد ” بنابراین به نظر می رسد کلیه بیمارانی که قرار است تحت هرگونه عمل جراحی قرار بگیرند باید در
یک بیمارستان عمومی با کلیه امکانات پزشکی و امکان دسترسی به کلیه تخصص ها بستری گردند ….
” در بهترین شرایط دارای عوارضی هستند و عوارضی هم که در حال حاضر هر روز مشاهده می کنیم بیش
از ان که به بخاطر خطای پزشکی ایجاد شده باشد به دلیل تعدد این اعمال می باشد .
اما به نظر می رسد چند نکته در تعدد این عوارض یا در نحوه درمان این عوارض بی تاثیر نباشد
اول اینکه بسیار از این اعمال در کلینیک های روزانه یا سرپایی انجام می شوند استقبال بیش از حد دختران
و جدیدا پسران از سویی و پا به بازار گذاردن جراحان جوان تر از سوی دیگر باعث شده را ه
حل های ارزان تر مورد توجه قرار بگیرند در کلینیک های روزانه هزینه اتاق عمل بسیار کمتر از بیمارستان های
بزرگتر است و پزشک جوان جویای نام هم میتواند بیماران با توانایی پرداخت کمتر را پذیرش دهد و کاهش هزینه
را هم بیشتر از سبد سهمیه بیمارستان انجام دهد نه دریافتی خود .
باید توجه کرد که اساسا تخصص وامکانات تخصصی برای درصد کمی از بیماران مورد لزوم می باشند در بیش از
۹۰ درصد موارد در بدترین حالات با بدترین امکانات جراحی و بیهوشی هم نهایتا اتفاق چندانی برای کسی نمی افتد
اما تمام احتیاطات فقط برای ان چند درصد خطر پیش بینی می شوند .
اگر این چند درصد نبود شاید تمام کارهای پزشکی را می شد در یک جزوه صد صفحه ای خلاصه کنی
ودر عرض یکی دوسال آموزش دهی !.
بنابراین به نظر می رسد کلیه بیمارانی که قرار است تحت هرگونه عمل جراحی قرار بگیرند باید در یک بیمارستان
عمومی با کلیه امکانات پزشکی و امکان دسترسی به کلیه تخصص ها بستری گردند .
نکته مهم دیگری که باعث استقبال جوانان به بخش خصوصی به خصوص کلینیک های روزانه میگردد عدم پذیرش جراحی های
زیبایی در بیمارستان های دولتی و عدم پذیرش بیمه ها می باشد .
این مراکز که عمدتا بیمارستان های عمومی هستند و از امکانات خوبی برخوردارند می توانند بسیاری از جوانان را که
توانایی پرداخت کمتری دارند به خود جلب کنند .
اگر اتوموبیلی از جاده خارج شده و به سوی دیگری می رود می توان چشم های خود را گرفت و
ندید میتوان به او دستور داد که برگردد مسلما این دو کار اتوموبیل را به جاده بر نخواهد گرداند اما
اگر فرمان ان را در دست بگیرید شاید بتوانید ان را به جاده برگردانید .
بیمارستان های دانشگاهی میتوانند تعداد کمی بیمار را برای این اعمال بر حسب نوبت بپذیرند و به بسیاری هم وقت
های دراز مدت بدهند و البته باید مراقب بود که بیمارستان های “خودگردان “اموزشی هم که همه کمابیش در ورطه
مشکلات اقتصادی هستند راه حل این مشکلات را در جراحی بینی نیابند چراکه در همین بیمارستان ها هم ممکن است
همین فعالیت اموزشی مختصر به نفع عمل بینی به ورطه فراموشی سپرده شود .
تاریخ بروزرسانی : 2007-01-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
array(1) { [0]=> array(13) { ["title"]=> string(46) "هم اکنون دیگران می خوانند" ["show_type"]=> string(17) "mov_box_mor_views" ["show_date"]=> string(8) "week ago" ["color"]=> string(7) "#dd8808" ["number"]=> string(2) "15" ["offset"]=> string(1) "0" ["offset_date"]=> string(2) "40" ["number_ads"]=> string(1) "0" ["offset_ads"]=> string(1) "0" ["link_cat"]=> string(0) "" ["cats_type"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["cats_box"]=> array(1) { [24]=> string(2) "67" } }}
جایگزین بوتاکس آمد