داماد عجول

داماد عجولداستان

داماد عجولReviewed by Afshari on Feb 2Rating: هموطن سلام- احمد اشرف که می خواست نامزد عقد کرده اش را وادار کند دو ماه زودتر از زمان مقرر با او عروسی کند، با تفنگی مقابل خانه نامزدش در کراچی پاکستان رفت و چند تیر هوایی شلیک کرد! در همین موقع زن جوان- همسر «احمد» از پله […]

داماد عجولReviewed by Afshari on Feb 2Rating:
هموطن سلام- احمد اشرف که می خواست نامزد عقد کرده اش را وادار کند دو ماه زودتر از زمان مقرر
با او عروسی کند، با تفنگی مقابل خانه نامزدش در کراچی پاکستان رفت و چند تیر هوایی شلیک کرد! در
همین موقع زن جوان- همسر «احمد» از پله ها پایین می آمد که گلوله ای که به دیوار خانه اصابت
کرده بود، کمانه کرد و به او خورد.
او فریاد کشید: وای گلوله خوردم! و خودش را روی زمین انداخت.
احمد اشرف که فکر می کرد نامزدش کشته شده، بلافاصله با شلیک یک گلوله به مغزش خودش را کشت، اما
دختر جوان، سالم و سر حال بود! احمد پیش از این به نورین نامزدش گفته بود که اگر خواسته اش
را قبول نکند، دست به کاری غیر عادی خواهد زد.
نورین هم اصرار داشت که چون تاریخ عروسی تعیین شده، نیازی به این همه عجله نیست.
تاریخ بروزرسانی : 2007-02-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو