داستان چهار سخنی که زاهد را تکان داد , کوتاه و آموزنده

داستان چهار سخنی که زاهد را تکان داد , کوتاه و آموزنده داستان

داستان چهار سخنی که زاهد را تکان داد , زاهدی گوید:جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد..

چهار سخنی که زاهد را تکان داد

داستان چهار سخنی که زاهد را تکان داد ,زاهدی گوید:جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد .
اول مرد فاسدی از کنار من گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد.
او گفت ای شیخ خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد بود! دوم مستی دیدم که افتان و
خیزان راه می رفت به او گفتم قدم ثابت بردار تا نیفتی.
گفت تو با این همه ادعا قدم ثابت کرده ای؟

داستان چهار سخنی که زاهد را تکان داد

سوم کودکی دیدم که چراغی در دست داشت گفتم این
روشنایی را از کجا اورده ای؟ کودک چراغ را فوت کرد و ان را خاموش ساخت و گفت: تو که
شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت؟ چهارم زنی بسیار زیبا که درحال خشم از شوهرش شکایت می کرد.گفتم
اول رویت را بپوشان بعد با من حرف بزن.
گفت من که غرق خواهش دنیا هستم چنان از خود بیخود شده ام که از خود خبرم نیست تو چگونه
غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری؟

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :