داستان پاپ و کاسترو

داستان پاپ و کاسترو داستان

داستان پاپ و کاسترو , پس از این ملاقات پاپ ژان پل دوم (پاپ اسبق) در بازگشت به رم خطاب به خبرنگاران گفت:”اگر چه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، اما به تصور من از انسان‌های مورد توجه خداوند است! “

داستان پاپ و کاسترو

داستان پاپ و کاسترو , پاپ ژان پل دوم از باب ارشاد و نصیحت به فیدل کاسترو گفت:
“آیا شما به کلیسا ایمان دارید ؟”

فیدل با زیرکی جواب داد:
” آیا شما خود به خداوند ایمان دارید؟! ”

پاپ که از این پاسخ جا خورده بود چند لحظه سکوت کرد و گفت:
“مردم عادی به خداوند ایمان دارند، چطور ممکن است من در مقام جانشین عیسی مسیح به خدا ایمان نداشته باشم؟”

داستان پاپ و کاسترو

داستان پاپ و کاسترو , کوتاه و خواندنی

سپس کاسترو گفت:
“خیالم راحت شد زیرا به خاطر سکوت شما در برابر تجاوزات نظامی امریکا در گوشه و کنار جهان و
کشتار انسان ها و نشان ندادن واکنش در برابر این جنایات و عدم حمایت از مظلومین جهان
تصور می کردم شما بی خدا هستید!”

پاپ که از سخنان کاسترو برآشفته شده بود و این عبارات را توهین به خود و پیروان کلیسای کاتولیک
تلقی می کرد خواست جلسه ملاقات با کاسترو را ناتمام ترک کند.

داستان جالب پاپ و کاسترو

اما کاسترو او را به تحمل و نشستن دعوت کرد و خطاب به او گفت:
“اگر شما خود را نماینده عیسی مسیح در زمین می‌دانید و معتقد هستید میلیونها نفر در جهان پیرو دارید
و بسیاری از رهبران جهان و از جمله رئیس جمهور آمریکا و مقامات این کشور به شما ایمان دارند
و جایگاه شما را تقدیس می کنند، از آنها بخواهید هزینه های جنگی را کنار گذاشته و در مبارزه با فقر و نجات انسانها به کار بگیرند!”

پاپ جواب داد:
” کلیسا در سیاست دخالت نمی کند!”

و در اینجا کاسترو تیر خلاص را شلیک کرد و خطاب به پاپ گفت:
“اگر کلیسای کاتولیک با میلیونها نفر پیرو در سیاست دخالت نمی‌کند و کاری به سرنوشت مردم
و بلایی که امپریالیسم غرب و سرمایه سالاران بر سر فقرا و کشورهای جهان سوم می آورند ندارد،
پس چنین کلیسایی یک نقش فانتزی و تشریفاتی دارد و چیزی شبیه تشریفات جشن سال نو و یا هالووین
و روز شکرگزاری و امثال آن است و چنین کلیسایی چکار به ایمان من دارد؟! البته که من به چنین کلیسایی ایمان ندارم!
زیرا اهل تشریفات و مراسم فانتزی نیستم!”

پس از این ملاقات پاپ ژان پل دوم (پاپ اسبق) در بازگشت به رم خطاب به خبرنگاران گفت:
“اگر چه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، اما به تصور من از انسان‌های مورد توجه خداوند است! ”

داستانهای کوتاه وپرمعنا

تاریخ بروزرسانی : 2017-12-04 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :