داستان همسایه فضول!

داستان همسایه فضول! داستان

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند.روز بعد هنگام صرف صبحانه زن متوجه شد که همسایه اش در حال آویزان کردن رخت های شسته است.رو به همسرش کرد و گفت: لباس ها را چندان تمیز نشسته است.احتمالا بلد نیست لباس بشوید شاید هم باید پودرش را عوض کند.مرد هیچ نگفت.مدتی به همین […]

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند.
روز بعد هنگام صرف صبحانه زن متوجه شد که همسایه اش در حال آویزان کردن رخت های شسته است.رو به
همسرش کرد و گفت: لباس ها را چندان تمیز نشسته است.
احتمالا بلد نیست لباس بشوید شاید هم باید پودرش را عوض کند.مرد هیچ نگفت.مدتی به همین منوال گذشت و هر
بار که زن همسایه لباس های شسته را آویزان می کرد، او همان حرف ها را تکرار می کرد.یک روز
با تعجب متوجه شد همسایه لباس های تمیز را روی طناب پهن کرده است به همسرش گفت: یاد گرفته
چه طور لباس بشوید.مرد پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره هایمان را تمیز کردم!

روزنامه خراسان

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2014-04-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :