داستان قشنگ:پسرک بیسکویت فروش

داستان قشنگ:پسرک بیسکویت فروشداستان

پسرک بیسکویت فروش خانم تورو خدا بیاین بیسکوییت بخرین ارزونه فقط پنجاه تومانزن به او مینگرد و در حالی که به وی مینگرد فقط میگوید:یک دونه بده ولی فردا مییام ازت صد تا میخرم چون نذر دارم فردام اینجا هستی؟-آره خانم من همیشه اینجام فردام می یام و واسه شما صد تا بیسکوییت نگه میدارم […]

پسرک بیسکویت فروش

خانم تورو خدا بیاین بیسکوییت بخرین ارزونه فقط پنجاه تومانزن به او مینگرد و در حالی که به وی مینگرد
فقط میگوید:یک دونه بده ولی فردا مییام ازت صد تا میخرم چون نذر دارم فردام اینجا هستی؟-آره خانم من همیشه
اینجام فردام می یام و واسه شما صد تا بیسکوییت نگه میدارم

سلام آقا پسر….

لطفا بیسکوییتای منو بده که زود باید برمپسرک از اینکه صد تا بیسکوییت را یک جا فروخته و میتواند مادر
بیمارش را به نزد پزشک ببرد خوشحال است.

-سلام پسرم آماده شم بریم دکتردر یک لحظه دست پسرک در جیبش گیر میکند و جز یک سوراخ بزرگ چیزی
در آنجا پیدا نمیکند

در آن طرف شهر پسری در پیتزا فروشی مشغول خوردن پیتزاستداستانک

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2016-01-29 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :