داستان عشق واقعی مارمولک

داستان عشق واقعی مارمولک داستان

داستان عشق واقعی مارمولک , شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب می کرد.خانه های ژاپنی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند.

داستان عشق واقعی مارمولک

داستان عشق واقعی مارمولک , این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین ان مارمولکی را
دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است.دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد.وقتی میخ را بررسی کرد
تعجب کرد این میخ چهار سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود!!!چه اتفاقی افتاده؟ مارمولک ۴ سال در
چنین موقعیتی زنده مونده !!!در یک قسمت تاریک بدون حرکت.چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است.متحیر از این
مساله کارش را تعطیل و مارمولک را مشاهده کرد.تو این مدت چکار می کرده؟چگونه و چی می خورده؟

داستان عشق واقعی مارمولک

داستان عشق واقعی مارمولک

همانطور که
به مارمولک نگاه می کرد یکدفعه مارمولکی دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد.!!! مرد شدیدا منقلب شد.چهار سال
مراقبت .
چه عشقی ! چه عشق قشنگی! اگر موجود به این کوچکی بتواند عشق به این بزرگی داشته باشد
پس تصور کنید ما تا چه حدی میتوانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم.عصرایران

تاریخ بروزرسانی : 2017-07-29 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :