داستان طنز شنوایی همسر!

داستان طنز شنوایی همسر! داستان

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است. به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد.ولی نمیدانست این موضوع را چگونه با او در میان بگذارد.به این خاطر نزد دکتر خانوادگیشان رفت و مشکل را با او در میان گذاشت. دکتر گفت:برای اینکه بتوانی دقیقتر به من بگویی که […]

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است.

به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد.ولی نمیدانست این موضوع را چگونه با او در

میان بگذارد.به این خاطر
نزد دکتر خانوادگیشان رفت و مشکل را با او در میان گذاشت.

دکتر گفت:برای اینکه بتوانی دقیقتر به من بگویی که میزان شنوایی همسرت چقدر است ، آزمایش

ساده ای وجود دارد.این
کار را انجام بده و جوابش را به من بگو./….

ابتدا در فاصله ی ۴ متری او بایست و با صدای معمولی ، مطلبی را به او بگو.اگر نشنید، همین

کار را در فاصله ی ۳ متری تکرار کن.بعد در ۲ متری و به همین ترتیب تا هنگامی که جواب

بدهد..

آن شب همسر ان مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه ی شام بود و خود او در اتاق پذیرایی نشسته

بود.
مرد به خودش گفت:الان فاصله ی ما حدود ۴ متر است.بگذار امتحان کنم.

سپس با صدای معمولی از همسرش پرسید:

عزیزم شام چی داریم؟؟؟؟؟؟

جوابی نشنید بعد بلند شد و یک متر به
جلوتر به سمت اشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره

پرسید و بازهم جوابی نشنید.بازهم به جلوتر رفت و به
درب اشپزخانه رسید.سوالش را تکرار

کرد و بازهم جوابی نشنید.این بار جلوتر رفت و درست پشت سر همسرش گفت

عزیزم
شام چی داریم؟؟؟

و هسرش گفت:

مگه کری ؟؟؟!! برای چهارمین بار میگم :

خوراک مرغ!

داستانک

تاریخ بروزرسانی : 2014-07-11 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :