داستان دانشجو و استاد

داستان دانشجو و استادداستان

داستان دانشجو و استاد , دانشجویی به استادش گفت: استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم..

دانشجو و استاد

داستان دانشجو و استاد , استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می
بینی؟ دانشجو پاسخ داد: نه استاد! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

داستان دانشجو و استاد

داستان دانشجو و استاد

استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت: تا وقتی به خدا پشت کرده باشی
هرگز او را نخواهی دید…

سوال
خدا کیست یا چیست؟ نحوه اثبات خدا چگونه است؟
پاسخ

تصور ذات خداوند برای ما که موجوداتی محدود و مادی هستیم، امری است محال و معرفت بشری نمی تواند به
کُنه ذات پروردگار دست یابد.حضرت علی علیه السلام می فرماید: «همت ها هر اندازه دورپردازی کنند، او را نمی یابند
و زیرک ها هر اندازه در ژرفای دریای اندیشه فروروند، به او نائل نمی گردند.» داستان دانشجو و استاد عدم
امکان معرفت حقیقی ما به ذات پروردگار متعال، به این دلیلی است که ذات باریتعالی نامحدود است و ما محدود،
و محدود به کنه نامحدود راهی ندارد.علاوه، ما پیوسته در زندگانی مادی خود به یک سلسله معلولات جسمانی که آغشته
به یک رشته قیود جسمانی و زمانی و مکانی می باشند، گرفتاریم و هیچ گاه حواس و تخیل ما یک
موجود بی قید و شرط و مطلق را نمی تواند تصور کند.در عین حال ما یقین داریم که خدایی وجود
دارد، زیرا این جهان هستی نمی تواند بدون خالق و مدبر باشد، پس خالق توانایی دارد.حضرت علی علیه السلام می
فرماید: «تو آن خدایی هستی که در عقل ما نمی گنجی تا در معرض وزش اندیشه ها نقش پذیر کیفیات
بشوی، و نه تحت کنترل فکر در می آیی تا محدود و قابل تغییر باشی.

در بعضی از روایات آمده است: «هم چنان که از چشم ها پنهان است، از عقل ها پنهان است.»

آن چه از سخنان معصومین علیهم السلام استفاده می شود، محدودیت قدرت سیر عقلانی بشر است، نه ناتوانی و ممنوعیت
کامل عقل بشر.بنابراین گر چه خداوند را بطور کامل نمی توان شناخت، ولی اولا اصل وجودش را نمی توان انکار
کرد، و ثانیا با استفاده از شناخت صفات او می توان به یک شناخت نسبی رسید و گفت: خداوند وجود
مطلق، کمال مطلق، غنای مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق و بطور کلی ذاتی است که دارای تمام کمالات
و فاقد هر شناخت هر یک از این راه ها، نیازمند شرح و توضیحات فراوان است که در این مختصر
نمی گنجد.ما در اینجا توضیح مختصری داده و توضیح مفصل را در مراجعه شما به کتب های مفصل خداشناسی و
راه های اثبات وجود خدا می دانیم.مراد از راه دل یا فطرت این است که انسان به سبب ساختمان خاص
روحی خود، متمایل و خواهان خدا آفریده شده است.در انسان، خداجویی و خداخواهی و خدا پرستی نهاده شده است.ه مچنانکه
غریزه جستجوی مادر در طبیعت کودک نهفته شده است.خدا خواهی و خدا جویی نوعی جاذبه معنوی است میان کانون دل
و احساسات انسان از یک طرف، و کانون هستی یعنی کمال مطلق، از سوی دیگر و انسان بدون
آن که خود بداند، تحت تاثیر این نیروی مرموز قرار دارد.دانمشندان روان شناس و روان کاو، در قرون اخیر به
این حقیقت پی برده اند و به آن اعتراف کرده اند.از جمله این دانشمندان می توان به دکتر الکسیس کارل
، ویلیام جیمز ، پاسکال ، برگسون و… اشاره کرد.داستان دانشجو و استاد ۱- راه حس و علم (از راه
طبیعت):

مراد از این راه، راه مطالعه در خلقت است که این راه را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف- تشکیلات و نظاماتی که در ساختمان جهان بکار رفته است.ب- هدایت و راهنمایی رموزی که موجودات در مسیر
خویش می شوند.ج- از راه حدوث و پیدایش عالم.

۲- راه عقل (از راه استدلال و فلسفه)

این راه یک راه برهانی است که برهان های این راه را به سه قسم می توان تقسیم بندی کرد
ارسطوی، سینوی و صدرایی.برهان ارسطویی همان برهان معروف «محرک اول» است که بر پنج اصل زیر بنا شده است: الف-
حرکت نیازمند به محرک است.ب- محرک و حرکت زمانا توأم هستند، یعنی انفکاک زمانی ندارند.ج- هر محرک یا متحرک است
یا ثابت.د- هر موجود جسمانی متحرک و متغیر است.هـ- تسلسل امور مترتبه غیر متناهیه محال است.

نتیجه این اصول پنجگانه این است که: سلسله حرکات منتهی می شود به محرکی که متحرک نیست، و او خداست.

برهانی سینوی برهان معروف ابن سینا است که از راه تقسیم موجود به واجب و ممکن و نیازمندی ممکن به
مرجع و امتناع دور و تسلسل، بر اثبات خالق استدلال کرده است.برهان صدرایی، همان برهان صدیقین است که در آن
برای اثبات ذات حق چیزی به عنوان واسطه قرار نگرفته است.این برهان مبتنی بر اصول فلسفی اصالت الوجود، وحدت وجود،
معدوم نشدن وجود، مساوی بودن حقیقت وجود و کمال، و…
است که در فلسفه مفصل بحث شده است و ما در اینجا اشاره ای کردیم و شما را به مطالعه
کتاب ارزشمند اصول فلسفه و روش رئالیسم، استاد شهید مطهری دعوت می کنیم تا هر چه بیشتر با این راه
ها آشنا شوید.عصرایران

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2017-08-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :