داستان خانم مربی و چکمه ها

تاریخ بروزرسانی : 2017-02-09 /
گردآوری :

خانم جوانی که در کودکستان برای بچه های ۴ ساله کار میکرد میخواست چکمه های یه بچه ای رو پاش کنه ولی..

داستان خانم مربی و چکمه ها

داستان خانم مربی و چکمه ها ,خانم جوانی که در کودکستان برای بچه های ۴ ساله کار میکرد میخواست چکمه
های یه بچه ای رو پاش کنه ولی چکمه ها به پای بچه نمیرفت بعد از کلی فشار…
و خم و راست شدن،بچه رو بغل میکنه و میذاره روی میز، بعد روی زمین بلاخره باهزار جابجایی و فشار
چکمه ها رو پای بچه میکنه و یه نفس راحت میکشه که…
هنوز آخیش گفتن تموم نشده که بچه میگه این چکمه ها لنگه به لنگه است.
خانم ناچار با هزار بار فشار و اینور و اونور شدن و مواظب باشه که بچه نیفته هرچه تونست کشید
تا بلاخره بوتهای تنگ رو یکی یکی از پای بچه درآورد.

داستان خانم مربی و چکمه ها

داستان خانم مربی و چکمه ها

گفت ای بابا و باز با همان زحمت زیاد پوتین ها رو این بار دقیق و درست پای
بچه کرد که لنگه به لنگه نباشه ولی با چه زحمتی که بوت ها به پای بچه نمیرفتن و با
فشار زیاد بلاخره موفق شد که بوت ها رو پای این کوچولو بکنه که بچه میگه این بوتها مال من
نیست.خانم جوان با یه بازدم طولانی و کله تکان دادن که انگار یک مصیبتی گریبانگیرش شده.با خستگی تمام نگاهی به
بچه انداخت و گفت آخه چی بهت بگم.دوباره با زحمت بیشتر این بوت های بسیار تنگ رو در آورد.وقتی تمام
شد پرسید خب حالا بوت های تو کدومه؟ بچه گفت همین ها بوت های برادرمه ولی مامانم گفت اشکالی نداره
میتونم پام کنم….مربی که دیگه خون خونشو میخورد سعی کرد خونسردی خودش رو حفظ کنه و دوباره این بوتهایی رو که به
پای این بچه نمیرفت به پای اون کرد یک آه طولانی کشید وبعد گفت:خب حالا دستکشهات کجان؟ توی جیبت که
نیستن.بچه گفت توی بوتهام بودن دیگه!!!!! داستانک

برچسب ها: