داستان جالب: زن و مرد

داستان جالب: زن و مرد داستان

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند. جواب داد:…. اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =۱ اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰٫٫٫٫ اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰اگر دارای (اصل […]

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.

جواب داد:….

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =۱

اگر دارای (زیبایی)
هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰٫٫٫٫

اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک
میگذاریم =۱۰۰اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰۰ ولی اگر زمانی
عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست ، پس
آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.داستانک

تاریخ بروزرسانی : 2015-07-03 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :