داستان جالب:رمز بسم الله…حتمابخوانید

داستان جالب:رمز بسم الله…حتمابخوانید داستان

 بسم الله گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین.این زن تمام کارهایش را با بسم الله “آغاز می کرد.شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار غضبناک می شد و سعی می کرد که او را از این عادت منصرف کند.روزی کیسه ای پر از طلا به زن داد تا […]

 بسم الله

گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین.این زن تمام کارهایش را با بسم الله “آغاز
می کرد.شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار غضبناک می شد و سعی می کرد که او
را از این عادت منصرف کند.روزی کیسه ای پر از طلا به زن داد تا آن را به عنوان امانت نکه دارد زن آن را گرفت و با گفتن ” بسم الله الرحمن الرحیم” در پارچه ای پیچید
و با ” بسم الله ” آن رادر گوشه ای از خانه پنهان کرد، شوهرش مخفیانه آن طلا را دزدید
و به دریا انداخت تا همسرش را محکوم و خجالت زده کند و ” بسم الله ” را
بی ارزش جلوه دهد.
وی بعد از این کار به مغازه خود رفت.در بین روز صیادی دو ماهی را برای
فروش آورد آن مرد ماهی ها را خرید و به منزل فرستاد تا زنش آن را برای نهار آماده سازد.زن
وقتی شکم یکی از آن دو ماهی را پاره کرد دید همان کیسه طلا که پنهان کرده بود درون شکم
یکی از ماهی هاست آن را برداشتو با گفتن ” بسم الله ” در مکان اول خود گذاشت.شوهر به
خانه برگشت و کیسه زر را طلب کرد.زن مومنه فورا با گفتن ” بسم الله ” از جای
برخاست و کیسه زر را آورد شوهرش خیلی تعجب کرد و سجده شکر الهی را به جا آورد و از
جمله مومنین و متقین گردید

عصرایران

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2016-05-09 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :