داستان جالب:داستان عشق

داستان جالب:داستان عشق

دختری کنجکاو میپرسید: ایها الناس عشق یعنی چه؟دختری گفت: اولش رویا آخرش بازی است و بازیچهمادرش گفت: عشق یعنی رنج پینه و زخم و تاول کف دستپدرش گفت: بچه ساکت باش بی ادب! این به تو نیامده استرهروی گفت: کوچه ای بن بستسالکی گفت:….راه پر خم و پیچدر کلاس سخن معلم گفت: عین و شین […]

دختری کنجکاو میپرسید: ایها الناس عشق یعنی چه؟دختری گفت: اولش رویا آخرش بازی است و بازیچهمادرش گفت: عشق یعنی رنج
پینه و زخم و تاول کف دستپدرش گفت: بچه ساکت باش بی ادب! این به تو نیامده استرهروی گفت: کوچه
ای بن بستسالکی گفت:….
راه پر خم و پیچدر کلاس سخن معلم گفت: عین و شین است و قاف، دیگر هیچدلبری گفت: شوخی لوسی
استتاجری گفت: عشق کیلو چند؟مفلسی گفت: عشق پر کردن شکم خالی زن و فرزندشاعری گفت: یک کمی احساس مثل احساس
گل به پروانهعاشقی گفت: خانمان سوز است بار سنگین عشق بر شانهشیخ گفتا: گناه بی بخششواعظی گفت: واژه بی معناستزاهدی
گفت: طوق شیطان استمحتسب گفت: منکر عظماستقاضی شهر گفت: عشق را فرمود حد هشتاد تازیانه به پشتجاهلی گفت: عشق
را عشق استپهلوان گفت: جنگ آهن و مشترهگذر گفت: طبل تو خالی است یعنی آهنگ آن ز دور خوش استدیگری
گفت: از آن بپرهیزید یعنی از دور کن بر آتش دستچون که بالا گرفت بحث و جدل توی آن قیل
و قال من دیدم طفل معصوم با خودش می گفت: من فقط یک سوال پرسیدم!

همچنین بخوانید :  داستان جالب:قدر همین شاه را باید دانست

داستانک

مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
2015-06-14
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
داستان جالب عجیب ترین رفتار انسان ها
داستان جالب عجیب ترین رفتار انسان ها
داستان جالب شکار مرغابی وحشی
داستان جالب شکار مرغابی وحشی
داستان آموزنده چوپان و مار
داستان آموزنده چوپان و مار
داستان جالب پسرک واکسی
داستان جالب پسرک واکسی
داستان جالب اردوی مدرسه با اتوبوس
داستان جالب اردوی مدرسه با اتوبوس
داستان خواندنی فامیل خدا
داستان خواندنی فامیل خدا
داستان آموزنده کشیش در هواپیمای طوفان زده
داستان آموزنده کشیش در هواپیمای طوفان زده
داستان آموزنده عابد و شیطان
داستان آموزنده عابد و شیطان
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز