داستان بسیار آموزنده:مراقب کامیونهای حمل زباله باشید!

داستان بسیار آموزنده:مراقب کامیونهای حمل زباله باشید!داستان

روزی با یک تاکسی به فرودگاه می رفتم.ما داشتیم در خط عبوری صحیح رانندگی می کردیم که ناگهان یک ماشین درست در جلوی ما از جای پارک بیرون پرید.راننده تاکسی ام محکم ترمز گرفت.ماشین سر خورد، و دقیقاً به فاصله چند سانتیمتر از ماشین دیگر متوقف شد راننده ماشین دیگر سرش را ناگهان برگرداند و […]

روزی با یک تاکسی به فرودگاه می رفتم.
ما داشتیم در خط عبوری صحیح رانندگی می کردیم که ناگهان یک ماشین درست در جلوی ما از جای پارک
بیرون پرید.
راننده تاکسی ام محکم ترمز گرفت.ماشین سر خورد، و دقیقاً به فاصله چند سانتیمتر از ماشین دیگر متوقف شد

راننده
ماشین دیگر سرش را ناگهان برگرداند و شروع کرد به ما فریاد زدن.
راننده تاکسی ام فقط لبخند زد و برای آن شخص دست تکان داد.
پرسیدم: چرا شما تنها آن رفتار را
کردید؟ آن شخص نزدیک بود ماشین تان را از بین ببرد و ما رابه بیمارستان بفرستد!در آن هنگام بود که
راننده تاکسی درسی به من داد:

“قانون کامیون حمل زباله” او توضیح داد که بسیاری از افراد مانند کامیون های
حمل زباله هستند.
آنها سرشار از آشغال، ناکامی، خشم، و ناامیدی در اطراف می گردند.
وقتی آشغال در اعماق وجودشان تلنبار می شود، آنها به جایی احتیاج دارند تا آن را تخلیه کنند و گاهی
اوقات روی شما خالی می کنند.

به خودتان نگیرید.
فقط لبخند بزنید، دست تکان بدهید، برایشان آرزوی خیر بکنید، و بروید.آشغال های آنها را نگیرید و پخش کنید به
افراد دیگر ی در سرکار، در منزل، یا توی خیابان ها.

حرف آخر این است که افراد موفق اجازه نمی دهند که کامیون های آشغال روزشان را بگیرند و خراب کنند.زندگی
خیلی کوتاه است که صبح با تأسف ها از خواب برخیزید…
زندگی ده درصد چیزی است که شما می سازید و نود درصد نحوه برداشت شماست

بهشت سخن

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2014-11-19 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :