داستان بسیارزیبای:نهمین در بهشت

داستان بسیارزیبای:نهمین در بهشتداستان

نهمین در بهشت شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند ، فرشته پری به شاعر داد و شاعـر شعری بـه فرشته .شاعر پر فرشته را لای دفتر شعرش گذاشت و شعرهایش بوی آسمان گرفت.و فرشته شعـر شاعر را زمزمه کرد و دهانش مزه عشق گرفت خدا گفت: دیگر تمام شد.دیگرزندگی برای هر دوتان دشـوار […]

نهمین در بهشت

شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند ، فرشته پری به شاعر داد و شاعـر شعری بـه فرشته .
شاعر پر فرشته را لای دفتر شعرش گذاشت و شعرهایش بوی آسمان گرفت.و فرشته شعـر شاعر را زمزمه
کرد و دهانش مزه عشق گرفت خدا گفت: دیگر تمام شد.دیگرزندگی برای هر دوتان دشـوار می شود.زیرا شاعری که
بـوی آسمـان را بشنود ، زمیـن برایش کوچـک اسـت و فـرشته ای کـه مـزه عـشق را بچشد، آسمـان برایش تنـگ
.

فرشته دست شاعر را گرفـت تا راه های آسمان را نشانش بدهـد و…
شاعـر بال فرشته را گرفت تـا کوچـه پس کوچـه های زمیـن را به او معرفی کند.شـب کـه هر دو به
خانه برگشتند ، روی بال های فرشته قدری خاک بود و روی شانه های شاعر چند تا پر ….
فرشته پیش شاعر آمد و گفت : می خواهم عاشق شوم.
شاعر گفت : نه.
تو فرشته ای و عشق کار تو نیست.
فرشته اصرار کرد واصرار کرد.

شاعر گفت : اما پیش از عاشقی باید عصیان کرد و اگـر چنین کنی از بهشت اخراجت می کنند.
آیا آدم و سرنوشت تلخش را فراموش کرده ای ؟

اما فرشته باز هم پافشاری کرد.آن قـدر که شاعر به
ناچار نشانی درخـت ممنوعه را به او داد.فرشته رفت و از میوه آن درخت خورد .
اما پرهایش ریخت و پشیمان شد.آ ن گاه پیش خدا رفت و گفت: خدایا مرا ببخش.
من به خودم ظلم کرده ام.
عصیان کردم و عاشق شدم.
آ یا حالا مرا از بهشت بیرون می کنی ؟

_ پس تو هم این قصـه را وارونه
فهمیدی ! پس تو هـم نمی دانی تنها آن که عصیـان می کند و عاشق می شود، می تواند به
بهشت وارد شود ! و آ ن وقـت خدا نهمین در بهشت را باز کرد .

فرشته وارد شد و شاعـر را دیـد که آنجـا نشسته است در سوگ هشت بهشت و رنج هبوط ! فرشته
حقیقت ماجرا را برایش گفت.
اما او باور نکرد.آدم ها هیچ کدام این قصه را باور نمی کنند.تنها آن فرشته است که می داند بهشت
واقعی کجاست!

داستانک

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2016-02-03 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :