داستان بامزه:آزمون دامادها

داستان بامزه:آزمون دامادها داستان

آزمون دامادها زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند.یکروز تصمیم گرفت میزان علاقه ای که دامادهایش به او دارند را ارزیابی کند. یکی از دامادها را به خانه اش دعوت کرد و در حالی که در کنار استخر قدممیزدند از قصد وانمود کرد که پایش لیز خورده و خود را درون استخر […]

آزمون دامادها

زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند.یکروز تصمیم گرفت میزان علاقه ای که دامادهایش به او دارند
را ارزیابی کند.

یکی از دامادها را به خانه اش دعوت کرد و در حالی که در کنار استخر قدممیزدند از قصد وانمود
کرد که پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت.دامادش فوراً…

شیرجه رفت توی آب و او را نجات داد.

فردا صبح یک ماشین پژو ٢٠۶ نو جلوی پارکینگ خانه داماد بود و روی شیشه اشنوشته بود: «متشکرم! از
طرف مادر زنت»

زن همین کار را با داماد دومش هم کرد و این بار هم داماد فوراً شیرجه رفتتوی
آب و جان زن را نجات داد.

داماد دوم هم فردای آن روز یک ماشین پژو ٢٠۶ نو هدیه گرفت که روی شیشه اشنوشته بود: «متشکرم! از
طرف مادر زنت»

نوبت به داماد آخری رسید.زن باز هم همان صحنه را تکرار کرد و خود را به داخل
استخر انداخت اماداماد از جایش تکان نخورد او پیش خود فکر کرد وقتش رسیده که این پیرزن ازدنیا برود
پس چرا من خودم را به خطر بیاندازم؟

همین طور ایستاد تا مادر زنش در آب غرق شد و
مرد.

فردا صبح یک ماشین بی ام ‌و آخرین مدل جلوی پارکینگ خانه داماد سوم بودکه روی شیشه اش نوشته
بود:«متشکرم! ازطرف پدر زنت»داستانک

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2015-09-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :