حکایت موشی که مهار شتر می کشید !

حکایت موشی که مهار شتر می کشید !داستان

حکایت موشی که مهار شتر می کشید !Reviewed by on Apr 1Rating: موشی کوچک مهار شتری را در دست گرفته به جلو می کشید و به خود می بالید که این منم که شتر را می کشم.شتر با چالاکی در پی او می رفت.در این اثنا شتر به اندیشه ی غرور آمیز موش پی برد.پیش […]

حکایت موشی که مهار شتر می کشید !Reviewed by on Apr 1Rating:

موشی کوچک مهار شتری را در دست گرفته به جلو می کشید و به خود می بالید که این منم
که شتر را می کشم.
شتر با چالاکی در پی او می رفت.
در این اثنا شتر به اندیشه ی غرور آمیز موش پی برد.
پیش خود گفت : «فعلا سرخوشی کن تا به موقعش تو را به خودت بشناسم و رسوا گردی.»

همین طور
که می رفتند به جوی بزرگی رسیدند.
موش که توان گذر از آن رودخانه را نداشت بر جای ایستاد و تکان نخورد.

شتر رو به موش کرد و گفت : «برای چه ایستاده ای ؟! مردانه گام بردار و به جلو برو.
آخر تو پیشاهنگ و جلودار منی.»

موش گفت : «این آب خیلی عمیق است.
من می ترسم غرق شوم.»

شتر گفت : «ببینم چقدر عمق دارد.» و سپس با سرعت پایش را در آب
نهاد و گفت : این که تا زانوی من است.
چرا تو می ترسی و ایستاده ای ؟!»

موش پاسخ داد : «زانوی من کجا و زانوی تو کجا، این
رودخانه برای تو مورچه و برای من اژدها است.
اگر آب تا زانوی توست صد گز از سر من می گذرد.»

گفت گستاخی نکن بار دگرتا نسوزد جسم و
جانت زین شرر

موش گفت : «توبه کردم، مرا از این آب عبور بده.» شتر جواب داد : «بیا روی
کوهانم بنشین، من صدها هزار چون تو را می توانم از این جا بگذرانم.» چون پَیَمبَر نیستی، پس رَو به
راه تا رسی از چاه روزی سوی جاه غرور به خود راه نده، ابتدا پیروی کن، شاگردی کن، مرید باش،
گوش کن تا زبانت باز شود آن گاه زبان گشا و آن هم نخست به صورت پرسش و فروتنانه و
در همه حال معنی و باطن موضوع و مطلب را بنگر تا به معرفت حقیقی برسی.

داستان های مثنوی معنوی

تاریخ بروزرسانی : 2014-04-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
داستان جالب عجیب ترین رفتار انسان ها
داستان جالب عجیب ترین رفتار انسان ها
داستان جالب شکار مرغابی وحشی
داستان جالب شکار مرغابی وحشی
داستان آموزنده چوپان و مار
داستان آموزنده چوپان و مار
داستان جالب پسرک واکسی
داستان جالب پسرک واکسی
داستان جالب اردوی مدرسه با اتوبوس
داستان جالب اردوی مدرسه با اتوبوس
داستان خواندنی فامیل خدا
داستان خواندنی فامیل خدا
داستان آموزنده کشیش در هواپیمای طوفان زده
داستان آموزنده کشیش در هواپیمای طوفان زده
داستان آموزنده عابد و شیطان
داستان آموزنده عابد و شیطان