حکایت جالب:طرح هدف مند منصور خلیفه دوم عباسی

تاریخ بروزرسانی : 2015-09-27 /
گردآوری :

منصور خلیفه دوم عباسی داستان از این قراره که منصور دوانیقی خلیفه دوم عباسی بعد از انتقال پایتخت به بغداد تصمیم گرفت برای دفاع از این شهر دور اونو دیوار بکشه.اما دلش نمی خواست پول ساختن دیوارو از جیب خودش بده.بنابر این تصمیم خاصی اتخاذ کرد.اون در شهر اعلام کرد که قراره سرشماری بشه و […]

منصور خلیفه دوم عباسی

داستان از این قراره که منصور دوانیقی خلیفه دوم عباسی بعد از انتقال پایتخت به بغداد تصمیم
گرفت برای دفاع از این شهر دور اونو دیوار بکشه.
اما دلش نمی خواست پول ساختن دیوارو از جیب خودش بده.
بنابر این تصمیم خاصی اتخاذ کرد.
اون در شهر اعلام کرد که قراره سرشماری بشه و هر کس به تعداد اعضای خانواده یک سکه نقره دریافت
خواهد کرد .
مردم که هم طمع کار شده بودند و هم از بس به اعوامل خلیفه مالیات داده بودند خسته شده بودند…

وقتی مامور ثبت میومد ، اعضای خانواده رو زیاد میگفتند.مثلا اونی که اعضای خانوادش ۴ نفر بودند تعداد رو ۸
نفر میگفت و ۸ سکه نقره میگرفت .
و مامور ثبت بعد از دادن ۸ سکه نقره ، یه پلاک رو سر در خونه نصب میکرد و تعداد اعضای خانواده
رو روی اون حک میکردند .
خلاصه بعد از اتمام سر شماری مردم سخت خوشحال بودند که سر منصورو کلاه گذاشتن.
اما بلافاصله بعد از اتمام سر شماری خلیفه حکمی صادر کرد که : به منظور حفظ مملکت و
دفاع از کیان کشور و ایجاد امنیت ما خلیفه مسلمین تصمیم گرفتیم که بر گرداگرد شهر دیوار بکشیم.
بنابر این هر یک از سکنه شهر میبایست برای تامین امنیت یک سکه طلا پرداخت نماید .

بیچاره مردم شهر تازه فهمیدند چه خبره.حالا اونی که تعداد اعضای خانواده رو زیاد گفته بود و یک سکه نقره
گرفته بود بایستی به ازای اون یه نفر یه سکه طلا که قیمتش بیشتر از سکه نقره بود می پرداختند
.

داستانک

برچسب ها: