حکایت جالب:تربیت قبل از تولد

حکایت جالب:تربیت قبل از تولد داستان

تربیت قبل از تولد مـلامحمدتقى مجلسى از علماى بزرگ اسلام است.وى در تربیت فرزندش اهتمام فراوان داشت و نـسـبـت به حرام و حلال , دقت فراوان نشان مى داد تا مبادا گوشت و پوست فرزندش با مال حرام رشدکند.مـحمدباقر, فرزند ملامحمدتقى , کمى بازیگوش بود.شبى پدربراى نماز و عبادت به مسجد جامع اصـفـهـان رفـت . […]

تربیت قبل از تولد

مـلامحمدتقى مجلسى از علماى بزرگ اسلام است.وى در تربیت فرزندش اهتمام فراوان داشت و نـسـبـت به حرام و حلال , دقت فراوان نشان مى داد تا مبادا گوشت و پوست فرزندش با مال حرام رشدکند.مـحمدباقر, فرزند ملامحمدتقى ,
کمى بازیگوش بود.شبى پدربراى نماز و عبادت به مسجد جامع اصـفـهـان رفـت .

آن کـودک نـیـز همراه پدر بود.محمدباقر در حیاط مسجد ماند و به بازیگوشى پرداخت .
وى مشک پر از آبى را که در گوشه حیاط مسجد قرار داشت با سوزن سوراخ ‌کرد و آب آن
را بـه زمـین ریخت.با تمام شدن نماز, وقتى پدر از مسجدبیرون آمد, با دیدن این صحنه , ناراحت شد.دست فرزند
را گرفت وبه سوى منزل رهسپار شد.رو به همسرش کرد و گفت :

مى دانید که مـن در
تربیت فرزندم دقت بسیار داشته ام.
امروز عملى از او دیدم که مرابه فکر واداشت.با این که در مورد غذایش دقت کرده ام که از راه
حلال به دست بیاید, نمى دانم به چه دلیل دست به این عمل زشت زده است.
حال بگو چه کرده اى که فرزندمان چنین کارى را مرتکب شده است ؟!

زن کمى فکر کرد و عاقبت
گفت : راستش هنگامى که محمدباقر رادر رحم داشتم , یک بار وقتى به خانه همسایه رفتم , درخت انارى
که درخانه شان بود, توجه مرا جلب کرد.سوزنى را در یکى از انارها فروبردم و مقدارى از آب آن را
چشیدم !ملامحمدتقى مجلسى با شنیدن سخن همسرش آهى کشید و به رازمطلب پى برد!!

داستانک

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2016-06-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :