حکایت آموزنده:پند سقراط

حکایت آموزنده:پند سقراطداستان

حکایت آموزنده:پند سقراطReviewed by on Sep 29Rating: پند سقراط روزی سقراط ، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست.علت ناراحتیش را پرسید ،پاسخ داد:”در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم.سلام کردم جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذ شت و رفت و من از این طرز […]

حکایت آموزنده:پند سقراطReviewed by on Sep 29Rating:
پند سقراط

روزی سقراط ، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست.علت ناراحتیش را پرسید ،پاسخ داد:”در راه
که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم.سلام کردم جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذ شت و
رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.”

سقراط گفت:”چرا رنجیدی؟” مرد با تعجب گفت :”خب معلوم
است، چنین رفتاری ناراحت کننده است.”

سقراط پرسید:….”اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد وبیماری به خود می پیچد، آیا
از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟”

مرد گفت:”مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم.آدم که
از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود.”

سقراط پرسید:”به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟”

مرد
جواب داد:”احساس دلسوزی و شفقت و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.”

سقراط گفت:”همه ی این کارها
را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی،آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا
کسی که رفتارش نادرست است،روانش بیمار نیست؟ اگر کسی فکر و روانش سالم باشد،هرگز رفتار بدی از او دیده نمی
شود؟ بیماری فکر و روان نامش “غفلت” است و باید به جای دلخوری و رنجش ،نسبت به کسی که بدی
می کند و غافل است،دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند.پس از دست
هیچکس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده و بدان که هر
وقت کسی بدی می کند، در آن لحظه بیمار استداستانک

تاریخ بروزرسانی : 2015-09-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو