حکایت آموزنده:شکست یک شخص نیست!

حکایت آموزنده:شکست یک شخص نیست!داستان

حکایت آموزنده:شکست یک شخص نیست!Reviewed by on Jun 21Rating: یکی از مریدان شیوانا مرد تاجری بود که ورشکست شده بود.روزی برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع تجاری نیاز به مشاور بود.شیوانا از شاگردان خواست تا آن مرد تاجر را نزد او آورند.یکی از شاگردان به اعتراض گفت: اما او یک تاجر ورشکسته است و […]

حکایت آموزنده:شکست یک شخص نیست!Reviewed by on Jun 21Rating:

یکی از مریدان شیوانا مرد تاجری بود که ورشکست شده بود.روزی برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع تجاری نیاز
به مشاور بود.شیوانا از شاگردان خواست تا آن مرد تاجر را نزد او آورند.یکی از شاگردان به اعتراض گفت: اما
او یک تاجر ورشکسته است و نمی توان به مشورتش اعتماد کرد.
شیوانا پاسخ داد:…..

شکست یک اتفاق است.یک شخص نیست! کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چنین تجربه ای نداشته است
، هزاران قدم جلوتراست.او روی دیگر موفقیت را به وضوح لمس کرده است و تارهای متصل به شکست را می
شناسد.او بهتر از هر کس دیگری می تواند سیاهچاله های منجر به شکست را به ما نشان دهد.وقتی کسی موفق
می شود بدانید که چیزی یاد نگرفته است! اما وقتی کسی شکست می خورد آگاه باشیدکه او هزاران چیز یاد
گرفته است که اگر شجاعت خود را از دست نداده باشد می تواند به دیگران منتقل کند.وقتی کسی شکست می خورد هرگز نگوئید او تا ابد شکست خورده است! بلکه بگوئید او هنوز موفق نشده است.داستانک

همچنین بخوانید :  هم پیاز خورد, هم چوب خورد و هم پول داد!
تاریخ بروزرسانی : 2015-06-21 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو