جشن تولد کهنسال ترین فرد جهان

جشن تولد کهنسال ترین فرد جهانداستان

هموطنادنا پارکر صد و پانزده ساله امریکایی که کهنسالترین فرد جهان محسوب میشود، روز یکشنبه سالگرد تولد خود را جشن میگیرد.به گزارش روزنامه دیلی تلگراف در اینترنت، ماه اوت گذشته کتاب رکوردهای جهان او را پس از مرگ رقیب ژاپنی اش که چهار ماه از او پیرتر بود، او را کهنسال ترین فرد جهان شناخت.خانم […]

هموطنادنا پارکر صد و پانزده ساله امریکایی که کهنسالترین فرد جهان محسوب میشود، روز یکشنبه سالگرد تولد خود را جشن
میگیرد.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف در اینترنت، ماه اوت گذشته کتاب رکوردهای جهان او را پس از مرگ رقیب ژاپنی
اش که چهار ماه از او پیرتر بود، او را کهنسال ترین فرد جهان شناخت.
خانم پارکر بیست اوریل سال هزارو هشتصد و نود و سه بدنیا امد.
شوهرش در سال هزار و نهصد و سی و هشت بر اثر حمله قلبی مرد.
دو پسر خانم پارکر به نامهای کلیفورد و ارل هم مرده اند.
ادنا پنج نوه و سیزده نتیجه و سیزده نبیره دارد.
خانواده اش دلیل عمر طولانی ادنا را نمیدانند ولی میگویند ادنا در طول عمرش هرگز اضافه وزن نداشته و در
اکثر سالهای عمرش هم ارام و موقر و بدون تشویش و دغدغه خاطر بوده است.
تاریخ بروزرسانی : 2008-04-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامویدئودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری