داستان جالب اگه کوسه ها آدم بودن

داستان جالب اگه کوسه ها آدم بودنداستان

اگر کوسه ها آدم بودند توی دریا برای ماهیها جعبه های محکمی می ساختند همه جور خوراکی توی آن می گذاشتند مواظب بودند که همیشه پر آب باشد.

اگه کوسه ها آدم بودن

اگه کوسه ها آدم بودن , دختر کوچولوی صاحبخانه از آقای ” کی ” پرسید:
اگر کوسه ها آدم بودند با ماهی های کوچولو مهربانتر می شدند؟

آقای کی گفت : البته ! اگر کوسه ها آدم بودند توی دریا برای ماهیها جعبه های محکمی
می ساختند همه جور خوراکی توی آن می گذاشتند مواظب بودند که همیشه پر آب باشد.

هوای بهداشت ماهی های کوچولو را هم داشتند برای آنکه هیچوقت دل ماهی کوچولو نگیرد.

گاهگاه مهمانی های بزرگ بر پا می کردند.

چون که گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است !

اگه کوسه ها آدم بودن چه میشد؟

اگه کوسه ها آدم بودن

اگر کوسه ها آدم بودند با ماهی های کوچولو مهربانتر می شدند

برای ماهی ها مدرسه می ساختند وبه آنها یاد میدادند که چه جوری به طرف دهان کوسه شنا کنند

درس اصلی ماهی ها اخلاق بود به آنها می قبولاندند که زیبا ترین و باشکوه ترین کار برای
یک ماهی این است که خودش را در نهایت خوشوقتی تقدیم یک کوسه کند.

به ماهی کوچولو یاد میدادند که چطور به کوسه ها معتقد باشند و چه جوری خود را برای یک آینده زیبا مهیا کنند

آینده یی که فقط از راه اطاعت به دست می آیید

اگر کوسه ها ادم بودند در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت از دندان کوسه تصاویر زیبا و رنگارنگی می کشیدند.

ته دریا نمایشنامه به روی صحنه می آوردند که در آن ماهی کوچولو های قهرمان شاد و شنگول به دهان کوسه ها
شیرجه می رفتند.

همراه نمایش آهنگ های محسور کننده یی هم مینواختند که بی اختیار ماهی های کوچولو را به طرف دهان
کوسه ها می کشاند.

در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت که به ماهی ها می آموخت “زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز می شود”

عصر ایران

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2018-02-12 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :