کارلوس کی روش

دردسرساز شدن جزیره کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی

دردسرساز شدن جزیره کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی

فدراسیون فوتبال عراق عنوان کرده که به کارلوس کی روش دسترسی ندارد و به نظر می...