نیمار

دردسر عجیب شرکت آمریکایی برای نیمار ستاره برزیلی و خشم شدید او

دردسر عجیب شرکت آمریکایی برای نیمار ستاره برزیلی و خشم شدید او

کمپانی نایکی اتهام تجاوز جنسی به نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن وارد کرده و این...

خانه نیمار ستاره برزیلی پی‌ اس‌ جی هدف یک دیوانه با کتاب انجیل

خانه نیمار ستاره برزیلی پی‌ اس‌ جی هدف یک دیوانه با کتاب انجیل

بعد از دستبرد به خانه فوتبالیست های مشهور این بار خانه نیمار هدف ورود یک دیوانه...