مهدی طارمی

مهدی طارمی آقای پاس گل لیگ برتر فوتبال پرتغال شد

مهدی طارمی آقای پاس گل لیگ برتر فوتبال پرتغال شد

مهدی طارمی ملی‌ پوش ایرانی پورتو پرتغال عنوان بهترین گلساز فصل ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰ لیگ پرتغال...