منصور پورحیدری

صحبت های همسر منصور پورحیدری درباره استقلالی ها و فرهاد مجیدی

صحبت های همسر منصور پورحیدری درباره استقلالی ها و فرهاد مجیدی

فریده شجاعی در مصاحبه ای عنوان کرده فرهاد مجیدی بایدی در استقلال بماند و آرزوی پدر...