فرشاد احمدزاده

گفتگو با فرشاد احمدزاده از لهستان تا بازگشت و حضور در سپاهان

گفتگو با فرشاد احمدزاده از لهستان تا بازگشت و حضور در سپاهان

فرشاد احمدزاده هافبک سابق پرسپولیس در گفتگویی از حق و حقوق معوقه اش از پرسپولیس تا...