تیم وزنه برداری

کاهش وزن حسین رضازاده قهرمان وزنه برداری و هرکول ایرانی را ببینید

کاهش وزن حسین رضازاده قهرمان وزنه برداری و هرکول ایرانی را ببینید

قهرمان اسبق وزنه‌برداری جهان و المپیک که وزن او ۱۵۲ کیلوگرم به ثبت رسیده بود به...