باشگاه فوتبال

آماندا استیولی و همسرش مهرداد قدوسی زوج کلیدی انتقال سهام نیوکاسل به شاهزاده سعودی

آماندا استیولی و همسرش مهرداد قدوسی زوج کلیدی انتقال سهام نیوکاسل به شاهزاده سعودی

گفته می شود مهرداد قدوسی همسر ایرانی آماندا استیولی که تاجر می باشد نقش کلیدی در...

محمد بن‌ سلمان مالک نیوکاسل مرد یک تریلیونی از گران‌ ترین خانه جهان تا دیدار با ملکه

محمد بن‌ سلمان مالک نیوکاسل مرد یک تریلیونی از گران‌ ترین خانه جهان تا دیدار با ملکه

محمد بن‌ سلمان مالک نیوکاسل شد و گفته می شود او صاحب گران ترین خانه در...