امیر عابدزاده

تمرینات امیر عابدزاده برای فیکس شدن زیر نظر عقاب آسیا

تمرینات امیر عابدزاده برای فیکس شدن زیر نظر عقاب آسیا

امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملی که این روزها در تهران حضور دارد برای فیکس شدن...