ماجرای ۶ دختر و پسر مست در جنگل های شیرآباد

ماجرای ۶ دختر و پسر مست در جنگل های شیرآباد حوادث

شش دختر و پسر مست برای خوشگذرانی به جنگل های شیرآباد رفتند اما گرفتار شدند.

ماجرای ۶ دختر و پسر مست

ماجرای ۶ دختر و پسر مست ,شش دختر و پسر مست برای خوشگذرانی به جنگل های شیرآباد رفتند اما
گرفتار شدند.
عصر روز گذشته دو دختر و چهار پسر مست به جنگل شیرآباد واقع در محور رامیان به آزادشهر رفتند.
پس از لحظاتی این افراد سر از آبشار رامیان در آوردند اما زمانی که قصد بازگشت داشتند به علت گیجی
ناشی از مصرف الکل راه را گم کردند.
این افراد در تماس با تیم های امداد و نجات درخواست کمک کردند که تیم های نجات پس از دو
ساعت جستجو موفق به یافتن آن ها در منطقه آبشار شیرآباد شدند و ساعت ۲۳:۴۰ دقیقه عملیات نجات پایان
یافت.

ماجرای 6 دختر و پسر مست

ماجرای شش دختر و پسر مست در جنگل

رکنا

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :