شکنجه دختر ۶ ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش

شکنجه دختر ۶ ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش حوادث

زن جوان دختر بچه ۶ ساله را به جرم خیس کردن جای خوابش با میله داغ شکنجه کرد.

شکنجه دختر ۶ ساله با میله گداخته توسط مادرش

شکنجه دختر ۶ ساله ,زن جوانی به اتهام شکنجه وحشیانه یک کودک ۶ ساله در «کوهپایه» اصفهان بازداشت شد.
این زن جوان جمیله نام دارد و ۲۰ ساله است.
شوهر جمیله برای مدتی به مسافرت رفته بود و برای اینکه جمیله در خانه تنها نماند، «احترام» دختر بچه ۶ ساله یکی از بستگانش را پیش زنش گذاشته بود، پریشب احترام در خواب جای خود را خیس کرد و
صبح که جمیله از این موضوع آگاه شد، یک میله آهنی را داغ کرد و با آن چند نقطه حساس
بدن احترام را داغ کرد.
دیروز جمیله به وسیله مأموران ژاندارمری کوهپایه دستگیر شد و همراه پرونده به دادسرای اصفهان اعزام شد.
دادیار شعبه اول دادسرای اصفهان پس از رسیدگی به این پرونده، جمیله را به اتهام شکنجه و داغ کردن
دختر ۶ ساله بازداشت کرد.

شکنجه دختر ۶ ساله

شکنجه دختر ۶ ساله با میله گداخته

تسنیم

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-07 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :