پشت پرده ماجرای هولناک ربودن مرد ثروتمند ازخانه نامزدش

پشت پرده ماجرای هولناک ربودن مرد ثروتمند ازخانه نامزدش حوادث

صاحب نمایشگاه خودروهای گرانقیمت که شبانه از خانه نامزدش ربوده شده و برای اخاذی ۲۰۰ میلیون تومانی تحت شکنجه قرارگرفته و تا یک قدمی مرگ رفته بود، پس از نجات با مراجعه به دادسرا و در ادعایی عجیب نامزدش را طراح این ماجرای هولناک معرفی کرد.

ربودن مرد ثروتمند ازخانه نامزدش

ربودن مرد ثروتمند ازخانه نامزدش ,صاحب نمایشگاه خودروهای گرانقیمت که شبانه از خانه نامزدش ربوده شده و برای اخاذی ۲۰۰ میلیون تومانی تحت شکنجه قرارگرفته و تا یک قدمی مرگ رفته بود، پس از نجات با مراجعه به دادسرا
و در ادعایی عجیب نامزدش را طراح این ماجرای هولناک معرفی کرد.
چندی قبل مرد جوانی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران رفت و با تسلیم شکایتی مدعی شد از
سوی مردانی ناشناس ربوده شده و بشدت تحت شکنجه قرارگرفته است.
«پرویز» به بازپرس «سهرابی» گفت: «مدتی قبل به خاطر اختلاف‌های شدید از همسرم جدا شدم.
تا اینکه چند وقت بعد ازطریق دوستانم با زن جوان به‌نام «فرنگیس» آشنا شدم.
از آنجا که فکر می‌کردم او می‌تواند همسرخوبی برایم باشد به خواستگاری‌اش رفتم و به طور رسمی نامزد شدیم.
چند شب قبل به دعوت فرنگیس به آپارتمان مجردی‌اش رفته بودم که ساعتی بعد زنگ به صدا درآمد.
مرد ناشناسی که پشت آیفون بود، گفت که خودروام را جای نامناسبی پارک کرده‌ام.بعد هم از من خواست ماشین را
جابه‌جا کنم.من هم سوئیچ را برداشته و سوار آسانسور شدم وپایین رفتم.اما همین که وارد کوچه شدم دو مرد ناشناس
با تهدید مرا سوار خودرویم کردند و بسرعت راه افتادند.
آنها درطول راه برای آزادی‌ام ۲۰۰ میلیون تومان پول خواستند.
اما هر چه گفتم این مقدار پول همراه ندارم قبول نکردند.با این حال آنها درتاریکی شب به سوی جنوب تهران
می‌رفتند که ناگهان تلفن یکی از آنها زنگ خورد که راننده گفت: «قبر را آماده کردی؟» همان موقع بود که
فهمیدم آنها تصمیم به کشتنم دارند و بحث پول بهانه است.»

ربودن مرد ثروتمند ازخانه نامزدش

ربودن مرد ثروتمند ازخانه نامزدش

این مرد که بواسطه
زخم عمیق گلویش به سختی صحبت می‌کرد، ادامه داد: «در میانه‌های راه، راننده‌ پیاده شد و یکی دیگر از
آدم ربایان پشت فرمان نشست.بعد هم مرا به بیابان کشاندند و با چاقو گلویم را بریدند وبه تصوراینکه بزودی می‌میرم
مرا با آن حال در بیابان رها کردند.
وضعیت بدی بود و مدام بیهوش می‌شدم و رمقی برای نجات خودم نداشتم.
تا صبح در همان حال بودم تا اینکه کشاورزی مرا دید و به بیمارستان منتقلم کرد.
حالا هم به نامزدم فرنگیس مشکوکم.
چون بجز او هیچ کس نمی‌دانست من آنجا هستم.»

درپی شکایت مرد ۳۵ ساله، پس از مدتی یکی از متهمان دستگیرشد.

اما او پس از دستگیری هر گونه دخالت در این
آدم ربایی را رد کرد و مدعی شد از سوی یکی از دوستانش به نام «پویا» وارد این ماجرا شده
است.
بدین ترتیب تحقیقات برای دستگیری پویا و همدستش آغازشد.
در حالی که تحقیقات مقدماتی نشان می‌داد آنها پس از این اتفاق ناپدید شده‌اند اما سرانجام مخفیگاه پویا شناسایی شد
و کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی روزجمعه ۹ تیر در عملیاتی ویژه او را دستگیر کردند.
روز گذشته این متهم برای تحقیقات به شعبه نهم دادسرای جنایی تهران انتقال یافت اما منکر آدم ربایی شد.
ولی وارد کردن ضربات چاقو به شاکی را پذیرفت.
«پویا» به بازپرس گفت: «شب حادثه برای صحبت درباره فرنگیس و مسائل مالی سراغ شاکی رفتیم.
اوهم با میل خودش با ما همراه شد.
اما در بین راه با هم به اختلاف خورده و درگیر شدیم.
او با چاقویی که همراهش بود به ما حمله کرد و ما هم برای دفاع از خودمان مجبور شدیم دست
به چاقو شویم و چند ضربه‌ به او زدیم.» این ادعا درحالی از سوی متهم۲۲ ساله مطرح شد که معاینات
پزشکی قانونی نشان داد ضربه‌ای که به گلوی شاکی وارد شده نمی‌تواند در درگیری و در دفاع از خود
باشد.» به دنبال این اظهارات دستوراحضارفرنگیس هم صادرشد تا تحقیقات فنی دراین باره صورت گیرد.ضمن اینکه تلاش برای دستگیری متهم
فراری ادامه دارد.
ایران

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
ماهی پرنده رو از نزدیک دیده بودید
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-02 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :