ربودن عروس جوان در جاده کرج و رها کردن داماد نگون بخت با دست و پای بسته

ربودن عروس جوان در جاده کرج و رها کردن داماد نگون بخت با دست و پای بسته حوادث

شاهرخ به بازپرسی دادسرا اعزام شد و با اعتراف به اینکه در جریان ربودن زن جوان دست داشته همدستان خود را معرفی کرد.

ربودن عروس جوان در جاده کرج

ربودن عروس جوان در جاده کرج ,راننده یک اتومبیل سواری شخصی در تهران زن و شوهر جوانی را سوار
اتومبیل خود کرد تا به کرج برساند ولی بین راه از جاده اصلی منحرف شد و با کمک دیگر سرنشینان
اتومبیل، شوهر را پیاده کرد اما زن جوان را همراه خود برد و اکنون یک ماه است که از
این زن ۱۷ ساله روستایی خبری نیست.
راننده به اتفاق همدستان، زن و شوهر جوان را که به تازگی عروسی کرده بودند و از روستایی در قزوین
به مقصد زیارت به مشهد می‌رفتند در تهران سوار اتومبیل شخصی کرد؛ او که دو تن از دوستانش نیز در
اتومبیلش بودند بین راه کرج پس از آنکه اتومبیل را به جاده فرعی هدایت کرد در گوشه‌ای متوقف شد و
به کمک دوستانش دست و پای مرد را بست و بعد از آنکه کتک مفصلی به او زد، مرد
را در جاده فرعی رها کرد و عروس جوان را با خود برد.

ربودن عروس جوان در جاده کرج

ربودن عروس جوان در جاده کرج

شوهر این زن با مراجعه به مأموران انتظامی ماجرا را تعریف کرد، مأموران بر
اساس شکایت این مرد موفق شدند جوانی را که شاهرخ نام دارد شناسایی و دستگیر کنند، شوهر زن نزد مأموران
انتظامی هویت شاهرخ را تایید کرد و گفت: این مرد جزو کسانی است که همسرش را بوده‌اند.
شاهرخ به بازپرسی دادسرا اعزام شد و با اعتراف به اینکه در جریان ربودن زن جوان دست داشته همدستان
خود را معرفی کرد، بازپرس دادسرا دستور داد با مشخصات به دست آمده، مأموران ربایندگان زن ۱۷ ساله را دستگیر
کنند اما نه تنها تاکنون اثری از آن دو رباینده به دست نیامده بلکه زن ۱۷ ساله نیز پیدا نشده
است.
تسنیم

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-26 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :