در یک تصادف وحشتناک پراید له شد! + تصاویر

در یک تصادف وحشتناک پراید له شد! + تصاویر حوادث

 تصادف وحشتناک پراید متاسفانه با برخورد یک دستگاه کامیون و یک دستگاه پراید راننده پراید در دم جان باخت. تصادف وحشتناک پراید با کامیون تصادف وحشتناک پراید له شدن پراید در تصادف باشگاه خبرنگاران

 تصادف وحشتناک پراید

متاسفانه با برخورد یک دستگاه کامیون و یک دستگاه پراید راننده پراید در دم جان باخت.

 در یک تصادف وحشتناک پراید له شد

تصادف وحشتناک پراید با کامیون

 در یک تصادف وحشتناک پراید له شد

تصادف وحشتناک پراید در یک تصادف وحشتناک پراید له شد له شدن پراید در تصادف

باشگاه خبرنگاران

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2016-03-27 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :