درخواست جدایی از زنی که دست به زن دارد

درخواست جدایی از زنی که دست به زن داردحوادث

درخواست جدایی چندی پیش مرد جوانی به دادگاه خانواده مراجعه کرد و درخواست طلاق داد. وی در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی همسرم زن خیلی خشنی است و مرتب با من رفتارهای خطرناکی دارد.از روز اولی که با هم ازدواج کردیم هر بار سر یک موضوعی دعوا به راه می اندازد و […]

درخواست جدایی

چندی پیش مرد جوانی به دادگاه خانواده مراجعه کرد و درخواست طلاق داد.

وی در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی همسرم زن خیلی خشنی است و مرتب با من رفتارهای
خطرناکی دارد.
از روز اولی که با هم ازدواج کردیم هر بار سر یک موضوعی دعوا به راه می اندازد و آنقدر
داد و فریاد می کند و ناسزا می گوید که واقعا از او می ترسم.
برای همین همیشه سعی می کنم خیلی با او درگیر نشوم و کاری نکنم که موضوع بحث و دعوا شود.
با اینحال او هر طور شده موضوعی برای دعوا پیدا می کند و مثل دیوانه ها فریاد می کشد.

وی افزود:آبرویی برایمان نمانده و تمام همسایه ها مسخره مان می کنند، همسرم یک زن بیمار است و فقط دوست
دارد فریاد بزند و ناسزا بگوید.
حالا اینکارهایش به کنار، چند شب پیش باز هم همسرم دعوا به راه انداخت و اینبار مرا به باد کتک
گرفت.
او به سمتم حمله کرد و کتکم زد و من برای اینکه دست رویش بلند نکنم، تنها سعی کردم از
دستش فرار کنم.

مرد جوان ادامه داد:از آن شب به بعد تصمیم به جدایی از این زن خطرناک گرفتم.
زندگی در کنار زنی که دست به زن دارد هیچ آینده ای برایم ندارد.

بعد از صحبت های این مرد، همسرش نیز به دادگاه خانواده احضار شد تا قاضی صحبت هایش را بشنود.‎

باشگاه
خبرنگاران

تاریخ بروزرسانی : 2015-09-27 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو