خودکشی پسر ۸ ساله در اتاق خواب به خاطر شکنجه قلدرهای مدرسه

خودکشی پسر ۸ ساله در اتاق خواب به خاطر شکنجه قلدرهای مدرسه حوادث

پسر ۸ ساله ای خود را در اتاق خوابش در اوهایو حلق آویز کرد.

خودکشی پسر ۸ ساله در اتاق خواب

خودکشی پسر ۸ ساله در اتاق خواب ,پسر ۸ ساله ای که در مدرسه از سوی چند قلدر مورد
ضرب و شتم قرار گرفته بود دو روز بعد از این اتفاق خود را به دار آویخت.
مادر”گابریل تایه” مدعی است پسرش تحت تاثیر برخورد زشت دانش آموزان دیگر دست به خودکشی زده است.
فیلم دلخراشی منتشر شده است که در آن نشان داده می شود چگونه قربانی ۸ ساله از سوی قلدرهای مدرسه
در سرویس بهداشتی در مدرسه ابتدایی سینسیناتی مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می گیرد.
پزشکی قانونی تحقیقات خود را پیرامون مرگ پسر ۸ ساله آغاز کرده است.

خودکشی پسر 8 ساله در اتاق خواب

خودکشی هولناک پسر ۸ ساله در اتاق خواب

خودکشی پسر 8 ساله در اتاق خواب

خودکشی هولناک پسر ۸ ساله در اتاق خواب

خودکشی پسر 8 ساله در اتاق خواب

خودکشی هولناک پسر ۸
ساله در اتاق خواب

خودکشی پسر 8 ساله در اتاق خواب

خودکشی هولناک پسر ۸ ساله در اتاق خواب

رکنا

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-05-14 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :