خودکشی شبانه شهروند تهرانی در مسیر اتوبان صیاد شیرازی +عکس

خودکشی شبانه شهروند تهرانی در مسیر اتوبان صیاد شیرازی +عکس حوادث

با آنکه خودکشی این فرد در ساعات پایانی شب بوده اما باعث ازدحام جمعیت شده است.

شهروند تهرانی در مسیر اتوبان صیاد شیرازی خودش را کشت

خودکشی شبانه شهروند تهرانی ,با آنکه خودکشی هولناک این فرد در ساعات پایانی شب بوده اما باعث ازدحام جمعیت
شده است.

خودکشی شبانه شهروند تهرانی

خودکشی شبانه شهروند تهرانی

شهروندانی که ساعتی قبل در حال تردد از مسیر اتوبان صیاد شیرازی در شرق پایتخت بودند خبر از یک
حادثه تلخ دادند.
حادثه ای که در آن فردی خود را از روی پل هروی در اتوبان صیاد شیرازی به کف اتوبان
پرت کرده است.
بر اساس این گزارش با آنکه خودکشی این فرد در ساعات پایانی شب بوده اما باعث ازدحام جمعیت زیادی
شده است.
ایران

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :