حمله دزدان موتور سوار به بازیگر زن مشهور در فرمانیه تهران + عکس

حمله دزدان موتور سوار به بازیگر زن مشهور در فرمانیه تهران + عکس حوادث

۲جوان که کیف پریناز ایزدیار بازیگر زن مشهور سینمای ایران را به سرقت برده بودند، بازداشت شدند.

حمله دزدان موتور سوار به بازیگر زن مشهور در فرمانیه تهران

این بازیگر زن معروف که پریناز ایزدیار نام دارد چندی پیش، در خیابان فرماینه مورد حمله دزدان موتور سوار شده
بود.
پریناز ایزدیار پس از قاپیده شدن کیفش که مدارک شناسایی و …
داخل آن بود به پلیس گفت: دوستم در باشگاه فرماینه عروسی بود که من آخر شب دنبال او آمده بودم
که این اتفاق افتاد.
پریناز ایزدیار افزود: برای رسیدن به باشگاه شیشه سمت راست را پایین داده بودم، تا آدرس بپرسم و فراموش کرده
بودم که شیشه را بالا بکشم.
طبق عادت کیفم روی صندلی جلو بود که به باشگاه فرمانیه رسیدم.

حمله دزدان موتور سوار
حمله دزدان موتور سوار به بازیگر زن مشهور در فرمانیه

پریناز ایزدیار ادامه داد: منتظر نشسته بودم که دیدم یک نفر از پشت به ماشین نزیک می شود فکر کردم
دوستم است چون تاریک بود و دقتم را پایین آورده بود.
در یک لحظه جوانی از شیشه تا کمر خود را داخل خودرو کرد کیفم را قاپید.
کیف را گرفتم ولی آن جوان یک مشت به من زد و کیف را با خودش برد.
پریناز ایزدیار در حالی که ترسیده بود، گفت: دزدها دو نفر بودن فردی که کیفم را دزدید کمی آن طرفتر
سوار ترک یک موتورسوار شد و خیابان یک طرفه را با سرعت طی کردند.
چندی پیش دزدان کیف پریناز ایزدیاربازیگر زن – بازداشت شدند، اما به گفته خود وی نه از کیف
خبری شد و نه از مدارک که داخل کیف بود.
رکنا

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2016-12-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :