جنایت مادر سنگدل که دختربچه اش را از بالکن به حیاط پرت کرد

جنایت مادر سنگدل که دختربچه اش را از بالکن به حیاط پرت کرد حوادث

جسم بی جان دختربچه در بیمارستان نشان از یک جنایت وحشتناک می داد که راز آن به خانه پدری کودک برمی گشت.

جنایت مادر سنگدل

جنایت مادر سنگدل ,رئیس کارآگاهان شهر مرج گزارشی از مرگ مشکوک یک کودک از بیمارستان الدمرداش دختربچه مردی به
نام سعید دریافت کرد.
در گزارش آمده بود که جمجمه کودک، ساعد راست، آرنج چپ وچند انگشت دختربچه خرد شده است.
همچنین آثار کبودی و جای ناخن نیز روی بدن کودک وجود دارد.
شواهدی که از جسد کودک به دست آمده بود نشان از یک جنایت داشت به همین دلیل دستور شروع تحقیقات
جنایی در خصوص مرگ این کودک صادر شد.
پدر این دختربچه که دارای مدرک لیسانس هنر و ساکن همان منطقه است به کاراگاهان گفت که دخترم پس از
سقوط از بالکن خانه آسیب شدیدی دید و سپس در بیمارستان جان خود را از دست داد.
پدر مقتول در حالی این ادعاها را مطرح می کرد که تحقیقات کاراگاهان چیز دیگری نشان می داد .
گفته های او را رد می کرد.
تحقیقات جنایی نشان داد که دختربچه به مدت چهار سال با پدر بزرگ خود زندگی می کرده است اما
در یک حادثه صاعقه ای به دختربچه برخورد کرد و او دچار آسیب شد سپس به خانه پدری خود بازگشت.

جنایت مادر سنگدل

جنایت مادر سنگدل با دختر بچه اش

مادر کودک که صفا نام داشت پس از بازگشت کودک او را به
شدت مورد آزار قرار داد و به طور مداوم او را کتک می زد و مورد ضرب و شتم خود قرار می داد، به همین دلیل فرضیه قتل کودک توسط مادرش پیش کشیده شد.
پس از دستگیری مادر کودک به قتل کودک اعتراف کرد و گفت که در روز حادثه کودک مشغول بازی
بود و از آن جایی که اعتیاد دارد متوجه نشد چه کاری انجام می دهد.
پس از اینکه کودک را مورد ضرب و شتم قرار داد او را از بالکن خانه به پایین پرتاب کرد
و این گونه مرگ کودک را رقم زد.
با اعتراف مادر جنایتکار به قتل دخترش پرونده این جنایت برای ادامه رسیدگی به دادستانی مصر رفت و این
زن نیز تا روز محاکمه بازداشت شد.
رکنا

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :