تجاوز به عروس مقابل چشم داماد در شب عروسی

تجاوز به عروس مقابل چشم داماد در شب عروسی حوادث

تجاوز به عروس مقابل چشم داماد افرادی که در آپارتمان مجاور در حال مصرف مواد بودند؛با تهدید اسلحه وارد آپارتمان این زوج شدند؛دست و پای داماد را بستند و در مقابل چشمانش به عروس تجاوز جنسی کردند. آنها به این بسنده نکردند و عروس نگون بخت را به آپارتمان یکی از دوستانشان منتقل کردند و […]

تجاوز به عروس مقابل چشم داماد

افرادی که در آپارتمان مجاور در حال مصرف مواد بودند؛با تهدید اسلحه وارد
آپارتمان این زوج شدند؛دست و پای داماد را بستند و در مقابل چشمانش به عروس تجاوز جنسی کردند.

آنها به این بسنده نکردند و عروس نگون بخت را به آپارتمان یکی از دوستانشان منتقل کردند و تا
صبح به او تجاوز جنسی کردند و سپس او را در حالیکه خونریزی شدیدی داشت؛در کنار یک مقبره رها
کردند و عابران او را به بیمارستان رساندند.
ساعاتی بعد دختر شماره تلفن یکی از این اشخاص را به پلیس
داد و به آنها گفت برای اینکه بتواند آنها را به سزای اعمالشان برساند به یکی از آنها ابراز علاقه
کرده است و شماره او را گرفته؛پلیس نیز از این طریق او را دستگیر کرد و او نیز پلیس را
به محل باقی متهمان هدایت کرد.

ایران ناز

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2015-10-21 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :