فرار به ایران پس از آزار وحشیانه عروس جوان در باغ +عکس

فرار به ایران پس از آزار وحشیانه عروس جوان در باغ +عکسحوادث

حکم قصاص مرد افغان که با ادعای آزار زن برادرش از سوی مقتول دست به جنایت زده بود در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد.

رسیدگی به این پرونده از بیست و سوم اسفند ۹۲ به دنبال تماس یک مرد افغان با پلیس دماوند در دستور کار ماموران قرار گرفت. حکم قصاص مرد افغان که با ادعای آزار وحشیانه عروس جوان برادرش از سوی مقتول دست به جنایت زده بود در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد.

آزار وحشیانه عروس جوان

این مرد گفت: دیشب دوست صمیمی ام عظیم به باغی که در آن سرایدار هستم آمد و گفت یک مرد افغان به نام آقا بیگ را در استخر باغی در سرخده دماوند کشته است. من دراتاقم را روی دوستم قفل کردم و با پلیس تماس گرفتم.

به دنبال اظهارات این مرد، پلیس عظیم ۳۳ ساله را بازداشت کرد و وی به قتل اعتراف کرد. قاتل گفت:
چون آقا بیگ یک ماه قبل زن برادرم – تازه عروس – را در افغانستان آزار داده بودبه خانه آقا بیگ رفتم
و با پدر و برادرش صحبت کردم . آنها گفتند آقا بیگ به ایران ر فته است.

آنها ازمن خواستند تا او را پیدا کردم و نزد آنها ببرم اما اگر حاضر نشد به افغانستان برگردد او را بکشم. من همان موقع تصمیم به قتل گرفتم.قاچاقی به ایران آمدم و وقتی از دوستان آقا بیگ شنیدم او به روستای سرخده دماوند رفته من نیز به آنجا رفتم و او را پیدا کردم.

آزار وحشیانه عروس جوان

دادگاه عامل جنایت در باغ

وی در تشریح جزییات جنایت گفت: آقا بیگ به محض روبه رو شدن با من شوکه شد ولی به داخل
باغ دعوت کرد.او استخر نشسته بود که با بیلی که کنار استخر بود یک ضربه از پشت سر به او
زدم که داخل استخر افتاد. او چند دقیقه ای دست و پا زد تا اینکه مطمئن شدم جان سپرده است.
سپس باغ را ترک کردم و پیش دوستم رفتم اما او مرا لو داد.

اعترافات عامل جنایت در باغ پس از آزار وحشیانه عروس جوان

به دنبال اعترافات این مرد پلیس به باغی که عظیم نشانی ان را داده بود رفت و در استخر باغ با جنازه خونین اقا بیگ روبه رو شد.

عظیم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در آن جلسه برادر قربانی گفت:
این مرد دروغ می گوید که من و پدرم به او اجازه داده ایم تا برادرم را بکشد.
او بی دلیل برادرم را کشته و من از طرف خانواده ام برای او حکم قصاص می خواهم.

در پایان آن جلسه هیات قضایی وارد شور شد و عظیم را به قصاص محکوم کرد. این حکم در شعبه هفتم دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و دیروز مهر تایید خورد. به این ترتیب عظیم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

رکنا

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2018-04-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :